Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 139 

 

Kunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosiksi 2021 - 2023

 

Kunnanhallitus 30.08.2021 § 124 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnan edustamiseen ja puhevallan käyttämiseen kuuluu kunnan edustajien nimeäminen niihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, joissa kunta on omistaja tai jäsen.

 

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

 

1.8.2021 voimaan astuneen hallintosäännön 4 luvun mukaan kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat konserniohjauksen piiriin. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

 

Yhtiökokousedustaja on kunnanhallituksen tehtävään valtuuttama kunnan luottamushenkilö tai viranhaltija, joka toimii saamiensa ohjeiden mukaisesti ja vaikuttaa esimerkiksi siihen, keitä valitaan kunnan edustajina osakeyhtiön hallitukseen. Oikeudellisesti yhteisön toimielinten jäsenten asema määräytyy ao. yhteisöä koskevan lainsäädännön mukaan. Asiallisesti osakeyhtiön hallituksen jäsenen asema on kuitenkin lähellä luottamushenkilön asemaa. Kunnan edustajalla on velvollisuus toimia kunnan edun mukaisesti ja ottaa konsernijohdon antamat toimintaohjeet huomioon.

 

Kuntakonserni määritellään kirjanpitolain mukaan. Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa (kohdeyritys), kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Jos kunnalla on määräämisvalta yhteisössä, yhteisö kuuluu kuntakonserniin. Osakkuusyrityksessä on kirjanpitovelvollisella 20-50 % omistuksessa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää kuntalain 39 §:n nojalla valita kunnan edustajat ja varaedustajat liitteessä mainittuihin kuntakonsernin yhtiöihin ja muihin eri yhteisöihin toimikautensa 2021-2023 ajaksi.

 

 Kunnanhallituksen jäsen Tapio Tykkyläinen esitti asian pöydällepanemista. Anna Puruskainen-Saarelainen kannatti Tapio Tykkyläisen tekemää esitystä. Pöydällepanoehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn.

 

Uusi päätösehdotus Kunnanhallitus päättää jättää asian käsittelyn pöydälle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Valitut jäsenet

 2. Yhteisöt

 3. Yhtiöt

 

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 139  

251/00.02.01/2021  

 

 

Päätös Kunnanhallitus valitsi kuntalain 39 §:n nojalla kunnan edustajat ja varaedustajat kuntakonsernin yhtiöihin ja muihin eri yhteisöihin vuosien 2021 - 2023 ajaksi liitteen mukaisesti.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Valitut jäsenet