Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 140


 

 

Yhteistyötoimikunnan edustajien vaali vuosille 2021 - 2025

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 140  

255/00.02.01/2021  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

 

 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella on tullut voimaan 1.7.2021. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan ja hyvinvointialueella toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnan ja hyvinvointialueen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

 

 Lain mukaan kunnassa ja hyvinvointialueella on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta.

 

 Ilomantsin kunnassa on paikallisesti sovittu yhteistoimintamenettelyn toteuttamiseen liittyvistä menettelytavoista (kh 3.12.2007 § 349). Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on seuraava:

 -henkilöstöjärjestöjen valitsemia jäseniä on 7-8 pääluottamusmiestä sekä mahdollinen yhteistoimintaedustaja

 - työnantajan edustajia on yhteensä viisi jäsentä, kaksi luottamushenkilöä (valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi), työsuojelupäällikkö, henkilöstöasioiden valmistelusta vastaava viranhaltija ja lisäksi muut osastopäälliköt  vuorotellen kaksi vuotta kerrallaan,

 - lisäksi kunnanjohtaja voi osallistua yhteistyötoimikunnan kokouksiin harkintansa mukaan työnantajan edustajana.

 

 Kunnassa on kolme pääluottamusmiestä (JHL, Jyty ja Juko). Lisäksi kunnan palveluksessa on Superin ja Tehyn liiton jäseniä.

 

 Yhteistyötoimikunnassa tulisi olla suurin piirtein työnantajien ja työntekijöiden edustajia yhtä paljon.

 

 Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi vuoroin työnantajan ja työntekijäin edustajista.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1. että työnantajan edustajia yhteistyötoimikunnassa on yhteensä kolme, yksi luottamushenkilö, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioiden valmistelusta vastaava viranhaltija. Lisäksi kunnanjohtaja voi osallistua yhteistyötoimikunnan kokouksiin harkintansa mukaan työnantajan edustajana.

2. valita yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 2021-2025 yhden luottamushenkilön ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti

1. että työnantajan edustajia yhteistyötoimikunnassa on yhteensä kolme, yksi luottamushenkilö, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioiden valmistelusta vastaava viranhaltija. Lisäksi kunnanjohtaja voi osallistua yhteistyötoimikunnan kokouksiin harkintansa mukaan työnantajan edustajana.

2. valitsi yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 2021 - 2025 Tanja Pesonen ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Anna Puruskainen-Saarelainen.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Valitut jäsenet