Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntaympäristölautakunta
Pöytäkirja 31.08.2021/Pykälä 44


 

 

Meluhaittatutkimuksen teettäminen

 

Kuntaympäristölautakunta 31.08.2021 § 44  

275/00.02.06/2021  

 

 

Valmistelija        tekninen johtaja Jarno Saastamoinen, jarno.saastamoinen@ilomantsi.fi.

 

 

Ilomantsin kunnanhallitus on 30.8.2021 § 132 tekemällä päätöksellään antanut lausunnon kanteluun, joka on tehty Itä-Suomen aluehallintovirastolle 5.7.2021 Ilomantsin kunnan viranhaltijan toiminnasta. Kantelun mukaan viranhaltija ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin lautakunnan 12.6.2007 § 29 tekemän päätöksen edellyttämällä tavalla.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kanteluasian tutkimiseksi Ilomantsin kunnan kunnanhallitusta hankkimaan selvityksen viranhaltijalta ja antamaan sen johdosta oman lausuntonsa. Kunnanjohtaja on lähettänyt selvityspyynnön viranhaltijalle ja pyytänyt viranhaltijalta selvitystä 20.8.2021 mennessä. Viranhaltija on toimittanut pyydetyn selvityksen määräajassa.

Selvitykset ja lausunnot on pyydetty toimittamaan aluehallintoviraston kirjaamoon 15.9.2021 mennessä. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Ilomantsin kunnanhallitus on päättänyt, että se katsoo saamansa selvityksen perusteella viranhaltijan toimineen kantelun alaisessa asiassa riittävällä tavalla lautakunnan päätöksen valvonnassa ja muiden kantelussa esille tuotujen asiakohtien hoitamisessa. Mahdollisen meluhaitan varmistamiseksi kunnanhallitus edellyttää ympäristötoimea teettämään uuden meluhaittatutkimuksen ja toimittamaan sen tulokset Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Saastamoinen Jarno

 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää

1. ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen 
2. teettää meluhaittamittauksen, jonka tekninen johtaja tilaa.
 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Viranhaltijat
  2. Kunnanhallitus