Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntaympäristölautakunta
Pöytäkirja 31.08.2021/Pykälä 39


 

 

Kuntaympäristölautakunnan kokoukset 2021

 

Kuntaympäristölautakunta 31.08.2021 § 39  

259/00.02.06/2021  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Jarno Saastamoinen, jarno.saastamoinen@ilomantsi.fi.

 

 

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Hallintosäännön 113-114 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Saastamoinen Jarno

 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää

 

 1. että kuntaympäristölautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään

 syyskaudella vuonna 2021 seuraavasti:

 

 tiistaina 31.8.2021 klo 17.00

 tiistaina 26.10.2021 klo 17.00

 tiistaina 7.12.2021 klo 17.00

 

 Tarvittaessa pidetään iltakouluja ja seminaareja erikseen päätettävinä aikoina.

 

 2. Kevätkauden 2022 kokousajat päätetään tiistaina 7.12.2021 pidettävässä kokouksessa.

 

 3. lähettää kokouskutsun sekä siihen liittyvän esityslistan kaikkine liitteineen ja oheismateriaaleineen sähköisesti luottamushenkilöiden verkkopalvelua käyttäen (sähköinen kokoushallinta) seuraavasti:

 

 Lautakunnan jäsenet

 Kunnanhallituksen edustaja

 Kunnanhallituksen puheenjohtaja

 Kunnanjohtaja

 Tekninen johtaja

 Ympäristösihteeri

 Osastosihteeri

 

 4. lähettää ilmoituksen esityslistan valmistumisesta sähköpostitse seuraaville:

 

Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja tilintarkastaja

Teknisen toimen tulosalueiden esimiehet

Osastopäälliköt

Sanomalehti Karjalainen

Sanomalehti Viikko Pohjois-Karjala

Sanomalehti Pogostan Sanomat

Pohjois-Karjalan Radio

Radio Rex

Tarkastuslautakunnan varajäsenet, mikäli he sitä pyytävät.

 

5. lähettää esityslistan liitteineen, paperimuodossa seuraaville:

Kohdissa 2-3 oleville henkilöille, mikäli he erikseen sitä pyytävät.

Kirjastoon.

Tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille, mikäli he sitä pyytävät

(postitetaan samassa postituksessa pöytäkirjan kanssa)

 

6. julkaista kokouskutsun liitteineen luottamushenkilöiden verkkosivuilla ja tieto siitä lähetetään vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Tarvittavat paperiesityslistat postitetaan 1-luokassa samassa aikataulussa,

 

 7. julkaista esityslistan julkisilta osiltaan tietoverkossa eli kunnan internetsivuilla,

 

 8. julkaista asialistan julkisilta osiltaan Pogostan Sanomien kuntapalstalla,

 

 9. tarkastaa lautakunnan pöytäkirjat yleensä heti kokouksen päätyttyä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä, jonka jälkeen ne julkisilta osiltaan ovat kirjastossa ja tietoverkossa,

 

 10. että kokouksissa ovat viranhaltijoista läsnä esittelijät, tarvittaessa lautakunta kutsuu asiantuntijoita kuultavakseen. 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

1. Kunnanhallitus

2. Tekninen osasto

3. Hallinto- ja talousosasto

4. Palvelupiste