Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntaympäristölautakunta
Pöytäkirja 31.08.2021/Pykälä 40


 

 

Kuntaympäristölautakunnan ja muun viranomaisen pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 2021

 

Kuntaympäristölautakunta 31.08.2021 § 40  

260/00.02.06/2021  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Jarno Saastamoinen, jarno.saastamoinen@ilomantsi.fi.

 

 

Hallintosäännön 133 § mukaisesti kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Saastamoinen Jarno

 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää, että

1. kuntaympäristölautakunnan pöytäkirja julkisilta osiltaan siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kirjastossa, kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla tarkastamista seuraavana arkipäivänä klo 9.00-14.00.

2. kuntaympäristölautakunnan alaisen muun viranomaisen (jaoston, viranhaltijan) päätöspöytäkirjat, jotka ao. viranomainen katsoo tarpeelliseksi, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisellä osastolla kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00-14.00.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

1. Kunnanhallitus

2. Tekninen osasto

3. Hallinto- ja talous osasto

4. Palvelupiste