Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 17.09.2021/Pykälä 21


 

 

Tarkastuslautakunnan kokouksista tiedottaminen, esityslistojen lähettäminen ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

 

Tarkastuslautakunta 17.09.2021 § 21  

284/00.02.02/2021  

 

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

 

Hallintosäännön 112 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Hallintosäännön 113 - 114 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvineen oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten, kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää

1. seuraavan kokouksen pitoajasta ja -paikasta edellisessä kokouksessa

2. lähettää kokouskutsu sekä siihen liittyvän esityslistan kaikkine liitteineen ja oheismateriaaleineen sähköisesti luottamushenkilöiden verkkopalvelua käyttäen kuusi päivää ennen kokousta. Paperiset esityslistat kaikkine liitteineen ja oheismateriaaleineen postitetaan 1-luokassa samassa aikataulussa, mikäli tarkastuslautakunnan jäsen sitä erikseen pyytää.

3. toimittaa esityslistan julkisilta osiltaan kirjastoon ja se on luettavissa kunnan verkkosivuilla

4. lähettää ilmoituksen esityslistan valmistumisesta kunnanvaltuutetuille, sanomalehti Karjalaiselle ja paikallislehti Pogostan Sanomille sekä pyynnön esittäneille viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja tiedotusvälineille

5. tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen päätyttyä tai viimeistään ennen seuraavaa kokousta. Pöytäkirja toimitetaan jäsenille, arkistoon sekä julkisilta osiltaan kirjastoon, tietoverkkoon ja luottamushenkilöiden verkkosivuille

6. tarkastuslautakunta päättää pitää tarkastuslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat yleisesti nähtävänä kunnanviraston aukiolopäivänä kello 9.00 - 15.00.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Kunnanhallitus

  2. Palvelupiste