Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 17.09.2021/Pykälä 23


 

 

Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut

 

Tarkastuslautakunta 17.09.2021 § 23  

282/00.02.02/2021  

 

 

 

Kuntalain (410/2015) 121§:n mukaan käytännön syistä on katsottu, että vanha tarkastuslautakunta voi valmistella uuden tilintarkastajan valinnan käynnistämällä tarjouskilpailun. Uuden lautakunnan on kuitenkin tehtävä päätösehdotus tilintarkastajan valinnasta valtuustolle.

 

Edelleen kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Valmistelutehtävä käsittää lakisääteisten tarkastuspalvelujen lisäksi mahdolliset tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut ja erityistehtävien tarkastuspalvelut.

 

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Tarkastuslautakunnan erityistehtävien tarkastuksesta päättämistä ei ole kuntalaissa erikseen määrätty tarkastuslautakunnan tehtäväksi, minkä vuoksi niistä päättäminen kuuluu myös valtuuston toimivaltaan.

 

Edellinen tarkastuslautakunta on kilpailuttanut Pohjois-Karjalan hankintatoimella Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden sekä sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut avointa hankintamenettelyä käyttäen tilikausille 2021 - 2022 ja optiona vuosille 2023 ja 2024. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta.

 

Suoritetun tilintarkastuskilpailutuksen vertailutaulukko on käytettävissä päätöksen perusteena ja julkaistaan kunnanvaltuuston päätöksenteon yhteydessä.

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle,

1. että Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden sekä sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut hankitaan tilikaudelle 2021-2022 BDO Audiator Oy:ltä.

2. että valtuusto hyväksyy tilintarkastuspalvelujen optiovuosien 1 + 1 käyttöönottomahdollisuuden.

3. että tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät ostetaan BDO Audiator Oy:ltä.
 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Kunnanvaltuusto