Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 49


Liite 3 Osavuosikatsaus 2021

 

 

Osavuosikatsaus 6/2021

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 138 

 

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

 

Osavuosikatsauksessa tarkastellaan kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti kunnan taloudellista tilaa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Osavuosikatsaus koostuu tuloslaskelmasta, hallintokuntien määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisraporteista sekä investointien toteutumisesta.

 

Verotulot ovat kertyneet talousarviota suurempina. Osana koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin vuoden 2020 tapaan tilapäisesti 10 prosenttiyksiköllä. Lisäksi kunnille on korvattu elinkeinoverotuksen veroperustemuutoksista johtuvia yhteisöveron tuoton muutoksia. Loppuvuoden verotuloennuste on laadittua talousarviota parempi. Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvaan hieman laadittua talousarviota paremmin. 

 

Hallintokuntien toimintatuotot ovat kertyneet alkuvuoden osalta lähes suunnitelmien mukaisesti. Ilomantsin kunta nosti kanteen YIT Oyj:tä vastaan päiväkoti Vunukan rakennusvirheistä. Asia käsiteltiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa sovittelumenettelynä, jonka lopputulemana YIT korvaa 80 000 € Ilomantsin kunnalle. Kyseinen korvaus kirjataan käyttötalouden tuloksi.

 

Toimintakuluissa sisäisiin vuokriin on tehtävä 90 000 €:n määrärahamuutos teknisen toimen tuloksi ja kunnanhallituksen alaisiin ruokapalveluihin menoksi keittiö-ruokalan sisäisten vuokrien oikein kirjaamiseksi.

 

Talousarvioon kirjautumatta jääneisiin Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalon vastikemaksuihin varataan 218 000 €:n lisämääräraha rakennusten ja huoneistojen vuokriin. Kuntarahoitukselle maksettava Keittiö-ruokala rakennuksen vuokran koron osuudesta tehdään 16 490 €:n suuruinen menokirjaus kuntaympäristölautakunnan menoihin ja rahoitukseen tuloksi. Työmarkkinatuen sakkomaksuihin tehdään 70 000 € lisämäärärahavaraus.    

 

Pandemia kasvatti terveydenhoitokustannuksia ja Siun soten alijäämää, jonka kattamisesta kunnat löysivät yhteisen linjauksen kuntayhtymän sopimusohjausneuvotteluissa lokakuussa 2020. Kunta teki lisämaksun kantoa varten 0,3 M€:n pakollisen varauksen vuonna 2020. Kuluvana vuonna maksettavan lisäkannon euromääräksi vahvistui 370 729 € ja loppuosa lisäkannosta kuitataan tämän vuoden käyttötaloudesta. Kunta maksaa loppuvuoden aikana myös Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksiin kohdistuvan 462 560 €:n lisälaskun.

 

Kunnan konserniyhtiöiden ja konserniin kuuluvien yhteisöjen osavuosikatsaukset ovat pääosin laadittujen talousarvioiden mukaisia. Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiön tiloihin rakenteilla olevan soteaseman työt ovat pysyneet aikataulussaan ja budjetissaan.

 

Investointiohjelman muutoksina esitetään Koidanvaaran sillan rakentamiseen ja Parppeinpirtin vesikaton korjaamiseen varattujen määrärahojen poistamista talousarviosta. Koidanvaaran siltahankkeen lupa vahvistui vasta kesällä 2021 ja hanke tuodaan valtuustoon talousarvion 2022 investointiosassa. Parppeinpirtin vesikaton korjaus toteutunee vuonna 2022.

 

Hallintokunnille asetetut toiminnan painopisteet ja kehittämiskohteet näyttävät pääosin toteutuvan.

 

Ilomantsin kunnan osavuosikatsaus ja siihen liittyvät talousarviotarkistukset vuodelle 2021 ovat liitteenä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy osavuosikatsauksen ja siihen liittyvät talousarviomuutokset vuodelle 2021 seuraavasti:

Verotulot +764 795 €
Valtionosuudet +/- 0
Toimintatuotot + 170 000 €
Rahoitus + 16 490 €
Toimintamenot +927 779

2. esittää kunnanvaltuustolle investointiosan muutoksina seuraavaa: Koidanvaaran sillan ja Parppeinpirtin vesikaton korjaustöiden määrärahavarauksia vähennetään 390 000 € ja investointiohjelman tuloista vähennetään Koidanvaaran sillan rakentamiseen liittyvät tulot 100 000 €.

3. saattaa osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

 1. Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Kunnanvaltuusto 27.09.2021 § 49  

277/00.02.01/2021  

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Tarkastuslautakunta