Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 27.06.2022/Pykälä 19 

 

Ilomantsin kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivitys ja laajentaminen - kaavan hyväksymisvaiheen käsittely

 

Kuntaympäristölautakunta 29.03.2022 § 20 

 

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Jarno Saastamoinen, jarno.saastamoinen@ilomantsi.fi.

 

Ilomantsin kuntaympäristölautakunta asetti kokouksessaan 7.12.2021 § 71 Kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavaehdotuksennähtäville MRA 27 § mukaisesti ajalle 8.12.2021-23.1.2022. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta sekä Pohjois-Karjalan museolta. Kaikki lausuntopyynnön saaneet jättivät lausunnot kaavaehdotuksesta.

 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta jätettiin yhteensä neljä muistutusta.

 

Lausuntoihin ja jätettyihin muistutuksiin liittyvät vastineet ovat esitettynä päätöksen liitteenä olevassa erillisessä lausuntoja ja muistutuksia käsittelevässä selvityksessä.

 

Kaavaehdotuksen nähtäväpidon jälkeen on järjestetty yksi viranomaistahojen työneuvottelu, joissa on käyty läpi kaavoitettavaan alueeseen liittyvien rakennuskulttuuri-inventointikohteiden merkittävyyksiä ja arvoluokituksia. Pidettyyn neuvotteluun osallistui Pohjois-Karjalan museo.  Pidetyn neuvottelun perusteella alkuperäistä ehdotusvaiheen selvitystä on päivitetty ja tarkennettu.

 

Kaavaehdotukseen on lausuntojen, muistutuksien ja neuvottelun kautta esiin tulleiden asioiden lisäksi tarkennettu ja päivitetty kaavoitettavan alueen aluevarausmerkintöjä sekä kaavamääräyksiä. Näillä kaikilla tehdyillä muutoksilla on pyritty ottamaan paremmin huomioon nykyisiä ja tulevia alueidenkäyttötarpeita. Kaavaehdotukseen tehdyt tarkennukset ovat luonteeltaan vähäisiä ja yksittäisiä paikallisia tarkennuksia, jotka eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Maanomistajia on tarvittavissa määrin tiedotettu ko. muutoksista.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Saastamoinen Jarno

 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kaavaehdotus hyväksyttäisiin liitteenä olevien kaavoitusaineistojen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 1. Kunnanhallitus

 2. Kunnanvaltuusto

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 73 

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavaehdotuksen liitteenä olevien kaavoitusaineistojen mukaisesti. 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 Tekninen johtaja Jarno Saastamoinen esitteli kunnanhallitukselle Ilomantsin kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivityksen ja laajentamisen - kaavan hyväksymisvaiheen käsittelyn.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Kunnanvaltuusto

 

 

 

 

Kunnanvaltuusto 27.06.2022 § 19  

174/10.02.02/2021  

 

 

 Tekninen johtaja Jarno Saastamoinen esittelee kunnanvaltuustolle Ilomantsin kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivityksen ja laajentamisen - kaavan hyväksymisvaiheen käsittelyn.

    

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Kuntaympäristölautakunta
  2. kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi
  3. kirjaamo@museovirasto.fi
  4. kirjaamo@pohjois-karjala.fi
  5. kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
  6. pohjoiskarjalanmuseo@joensuu.fi
  7. jorma.harju@kaavaharju.fi