Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sote-neuvottelukunta
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 13 

 

Alueellinen laaja hyvinvointikertomus

 

Sote-neuvottelukunta 27.09.2022 § 13  

439/00.02.05/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

 

Siun sote  -kuntayhtymän yhtymävaltuusto on kokouksessaan 14.6.2022 §:ssä 20 hyväksynyt alueellisen laajan hyvinvointikertomuksen ja päättänyt antaa kertomuksen tiedoksi jäsenkunnilleen.

 

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 12 §:n mukaan "Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus."

 

Siun soten koordinaatioryhmässä on 31.8.2016 sovittu osana Siun sote- kuntarajapintatarkennuksia, että Siun sote -kuntayhtymä valmistelee laajan hyvinvointikertomuksen toiminta-alueelleen. Kertomuksessa kuvataan asiat sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta, mutta esitetään myös suosituksia kunnille. Kunnat kokoavat omat hyvinvointikertomuksensa kuntakohtaisesti ja Siun soten asiantuntemusta hyödynnetään näiden kertomusten tekemisessä.

 

Edellinen laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty Siun sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston 12.12.2019 kokouksen §:ssä 56.

 

Hyvinvointikertomus toteutetaan väestön hyvinvointia kuvaavana raporttina, johon on koottu terveydenhuoltolain 36 §:n mukaiset keskeiset hyvinvointi- ja terveysseurantatiedot.

 

Raportti on asiakirja, jonka sisältämät indikaattoritiedot luovat tietoperustan maakunnalliselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Siun sote -neuvottelukunta päättää

1. merkitä alueellisen laajan hyvinvointikertomuksen tiedokseen.

2. esittää, että alueellinen laaja hyvinvointikertomus saatetaan edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi