Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntaympäristölautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 40


Liite 1 Arviointikertomus 2021

 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2021 käsittely

 

Kuntaympäristölautakunta 30.08.2022 § 40  

375/00.03.00/2022  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Jarno Saastamoinen, jarno.saastamoinen@ilomantsi.fi.

 

 

Kunnanvaltuusto on 27.6.2022 §:ssä 23 käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti hallintokuntien on käsiteltävä arviointikertomus ja raportoitava valtuustolle lokakuun loppuun mennessä mahdolliset arviointikertomuksen pohjalta tehtävät toimenpiteet.

 

Arviointikertomukseen on kirjattu kuntaympäristölautakunnan seuraavaa:

 

- Olennainen muutos on kokouksen 26.1.2021 päätös on antaa tekniselle johtajalle oikeus päättää teknisen toimen hankintojen tekemisestä 15 000 euroon saakka ja muille viranhaltijoille 5 000 euroon saakka talousarvion määrärahojen puitteissa.

 

Vastine: Arviointikertomuksessa olennaiseksi muutokseksi kirjatut hankintarajat eivät ole muutos suhteessa edellisiin vuosiin koska kyseiset hankintarajat ovat olleet voimassa jo aikaisemmin. Lautakunnan myöntämät hankintarajat noudattavat kunnanhallituksen päätöstä 18.1.2021 § 3, jossa kunnanhallitus suosittelee mainittujen hankintarajojen myöntämistä toimiala- ja tulosaluejohtajille.

 

- Uutena on lisääntyneet poikkeamishakemukset lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen varsinaiseksi asuinrakennukseksi.

 

Vastine: Käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvä kiinnostus on lisääntynyt, joka näkyy muun muassa yhteydenottoina Ilomantsin kunnan rakennusvalvontaan. Asia on otettu huomioon esimerkiksi laadittaessa Ilomantsin kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavamuutosta ja päivittämistä.

 

- Pitkään valmistelussa olleet Ilomantsin kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen ja Koitereen rantaosayleiskaavan muutos on vihdoin loppusuoralla.

 

Vastine: Ilomantsin kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen on ollut suuri kaavoitusprosessi, johon kuuluu muun muassa useita viranomaispalavereja ja laajoja selvityksiä. Ilomantsin kirkonkylän ja ympäristön osayleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 27.6.2022. Kaava on tullut lainvoimaiseksi 6.8.2022.

 

Koitereen rantaosayleiskaavan muutos Päivynniemi oli maanomistajan kaavamuutos. Varsinaista kaavoitustyötä ei kunnan toimesta tähän sisältynyt vaan ainoastaan eri kaavavaiheiden käsittelyt lausuntopyyntöineen toteutettiin kunnan toteuttamana. Kyseinen kaavamuutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 21.2.2022.

 

- Koidanvaaran silta ja vesitornin remontti, joihin on varattu määrärahat vuodelle 2022, ovat osoittautuneet kaipaavan lisäselvittelyä. Tarkastuslautakunta kysyy, mitä tehdään investointimäärärahoille vuoden 2022 osalta?

 

Vastine: Koidanvaaran siltahanke on vaatinut lisäselvityksiä ja määräraha poistettiin vuoden 2021 investointiohjelmasta. Lisäselvitysten ja muuttuneen Ukrainan sodasta johtuvan tilanteen vuoksi siltahanke poistetaan myös kuluvan vuoden investointiohjelmasta eikä toteutune lähivuosinakaan. 

 

Vesitornin remontin osalta tullaan myös todennäköisesti tekemään määrärahamuutoksia investointiohjelmaan. Vesitornin osalta on meneillään selvitystyö vaihtoehtoratkaisulle, josta tiedotetaan lisää, kun selvitystyö valmistuu.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Saastamoinen Jarno

 

Päätösehdotus Kuntaympäristölautakunta päättää,
1. merkitä tiedoksi vuoden 2021 arviointikertomuksen ja tarkastuslautakunnan huomioihin annetut vastineet

2. antaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tämän päätöksen tiedoksi asian käsittelystä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

1. Kunnanhallitus

2. Kunnanvaltuusto