Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 32


 

 

Irtisanoutuminen luottamustehtävistä

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 112 

 

 

 

Valmistelija taloussuunnittelija Minna Kontturi, minna.kontturi@ilomantsi.fi.

 

Hanna Hurskainen on 28.6.2022 saapuneella kirjeellä ilmoittanut pyytävänsä eroa luottamustoimistaan Ilomantsin kuntaorganisaatiossa. Irtisanoutumisen syynä on paikkakunnalta pois muutto.

 

Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan luottamushenkilö voi menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikautensa, jolloin hänen luottamustoimensa päättyy. Tavallisin syy vaalikelpoisuuden menettämiseen on muutto toiseen kuntaan.

 

Kuntalain 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. se myöntää Hanna Hurskaiselle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä

2.se myöntää eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

3. valtuuston päätös pannaan täytäntöön heti

4. se valitsee kiinteistötoimitusten uskotun miehen vuosien 2021 - 2025 ajaksi ottaen huomioon kiinteistönmuodostamislain 6 §:n ja käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016). Myös uskotun miehen mahdollisuuteen hoitaa tehtävää arkipäivisin toivotaan kiinnitettävän huomiota.    

5. se valitsee tarkastuslautakunnan varajäsenen ottaen huomioon lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a §:n.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Hanna Hurskainen
  2. Valitut

 

 

 

Kunnanvaltuusto 03.10.2022 § 32  

376/00.00.01.02/2022  

 

 

Päätös Kunnanvaltuusto

1. päätti myöntää Hanna Hurskaiselle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä

2. päätti myöntää Hanna Hurskaiselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

3. päätti, että päätös pannaan täytäntöön heti

4. päätti, ettei kiinteistötoimitusten uskotun miehen paikkaa täytetä. Kunta on nimennyt jo kuusi henkilöä.

5. päätti nimetä Mauri Hyttisen tarkastuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021 - 2025.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Hanna Hurskainen
  2. Valitut