Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 48


Liite 1 Sidonnaisuusrekisteri

 

 

Sidonnaisuudet

 

Tarkastuslautakunta 15.09.2022 § 48  

430/00.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkit-tävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
- hyväksyy sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi,
- pyytää mahdollisia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan
- saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi sekä
- julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivulla.

 

Päätös Tarkastuslautakunta
- hyväksyy sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi,
- saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi sekä
- julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivulla.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

 

  1. Kunnanvaltuusto