Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2020/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Hallintosäännön muuttaminen

 

KH 14.09.2020 § 317 

 

 

Joensuun kaupungin voimassa olevan hallintosäännön kokousmenettelyä koskevassa 22 luvussa on mahdollistettu toimielinten kokoontuminen sähköisessä toimintaympäristössä. Hallintosäännön 75 §:n mukaan kokousmenettelyä koskevan luvun määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta kaupunginvaltuuston toimintaan. Kaupunginvaltuustosta ja mm. kaupunginvaltuuston kokouksista on hallintosäännössä omat määräyksensä hallintosäännön VIII osassa.

 

Joensuun kaupungin hallintosäännön kaupunginvaltuuston kokoontumista koskevat määräykset eivät nykyisellään mahdollista valtuuston kokousten pitämistä sähköisessä ympäristössä. Kuntalakiin lisätiin keväällä 2020 koranaepidemian takia väliaikaisesti 90a §, jonka nojalla kunnanhallituksella oli toimivalta päättää sähköisten kokousten käyttöönotosta kunnassa. Säännös koski myös valtuuston kokouksia. Säännös oli voimassa 31.7.2020 saakka. Tällä hetkellä valtuuston kokousten pitäminen sähköisessä ympäristössä edellyttää siis, että asiasta on määräykset kunnan hallintosäännössä.

 

Koronavirusepidemian tulevasta kehittymisestä ei ole varmuutta. Mikäli epidemia pahenee nykyisestään, hallintosäännössä olisi perusteltua varautua siihen mahdollisuuteen, että myös kaupunginvaltuuston kokouksia voidaan tarvittaessa pitää sähköisessä ympäristössä. Näin ollen hallintosääntöön olisi syytä lisätä asiaa koskeva säännös, joka mahdollistaa sähköiset valtuuston kokoukset.

 

Sähköisen kokouksen mahdollistuessa on syytä selvyyden vuoksi myös tehdä joitakin teknisiä tarkennuksia eräisiin hallintosäännön pykäliin.

  • Hallintosäännön 120 §:ssä on määrätty, että läsnäoleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jota ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu poissaoleviksi. Säännöstä on syytä tarkentaa niin, että läsnäolevia ovat kaikki ne valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka on nimenhuudossa todettu kokouksessa läsnäoleviksi eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu poisaoleviksi.
  • Hallintosäännön 122 §:n 2 momentissa on määrätty, että puheenvuoro on pyydettävä teknisellä kokouslaitteistolla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö taikka muulla selvästi havaittavalla tavalla. Selvyyden vuoksi tähän on syytä lisätä mahdollisuus sähköiseen puheenvuoropyyntöön.

 

Valmistelija: kaupunginlakimies

 

Kaupunginjohtajan päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 

lisätä hallintosäännön valtuuston kokouksia koskevaan 27 lukuun uuden 113a §:n, joka kuuluu seuraavasti:

 

"113a § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous

 

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää teknistä (sähköistä) asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

 

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

 

Kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla."

 

muuttaa hallintosäännön 120 §:n kuulumaan seuraavasti:

 

"120 § Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut

 

Läsnä oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka on nimenhuudossa todettu kokouksessa läsnäoleviksi eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu poissa oleviksi."

 

muuttaa hallintosäännön 122 §:n 2 momentti kuulumaan seuraavasti:

 

"Puheenvuoro on pyydettävä teknisellä kokouslaitteistolla, sähköisesti tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö taikka muulla selvästi havaittavalla tavalla."

 

ja määrätä muutokset  tulemaan voimaan 2.10.2020.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

KV 28.09.2020 § 89  

118/00.01.01.00/2020  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

lisätä hallintosäännön valtuuston kokouksia koskevaan 27 lukuun uuden 113a §:n, joka kuuluu seuraavasti:

 

"113a § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous

 

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää teknistä (sähköistä) asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

 

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

 

Kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla."

 

muuttaa hallintosäännön 120 §:n kuulumaan seuraavasti:

 

"120 § Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut

 

Läsnä oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka on nimenhuudossa todettu kokouksessa läsnäoleviksi eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu poissa oleviksi."

 

muuttaa hallintosäännön 122 §:n 2 momentti kuulumaan seuraavasti:

 

"Puheenvuoro on pyydettävä teknisellä kokouslaitteistolla, sähköisesti tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö taikka muulla selvästi havaittavalla tavalla."

 

ja määrätä muutokset  tulemaan voimaan 2.10.2020.

 

Päätös:

Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa