Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 102

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

 

KH 02.11.2020 § 387 

 

 

OMOHJ 02.11.2020 § 99

 

Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 77 008. Väestömäärä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 124 henkilöllä ja vuodenvaihteeseen nähden 158 henkilöllä. Kaupungin väestömäärä ylitti ensimmäistä kertaa 77 000 asukkaan rajan.

 

Työttömyysaste oli syyskuussa 14,9 %, mikä oli 2,4 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana.  Työttömiä työnhakijoita oli 5264 ja avoimia työpaikkoja 635. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 802 henkilöä (+18 %) suurempi kuin edellisenä vuonna. Kasvusta noin puolet aiheutuu lomautuksista. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 41,4 % (2181), alle 25-vuotiaita 14,1 % (740), yli 50-vuotiaita 36,0 % (1896) ja yli vuoden työttömänä olleita 31,2 % (1641). Työttömien määrä on noussut edellisvuoden syyskuuhun nähden kaikissa em. ryhmissä.

 

Peruskaupungin vuoden 2020 talousarvion mukainen alijäämä on 6,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen alijäämä on 1,7 milj. euroa.  Koronapandemia ja sen torjumiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat vaikuttaneet kaupungin kuluvan vuoden meno- ja tuloarvioiden kehittymiseen. Kokonaisuutena verotulokertymä on jäämässä talousarviossa arvioitua heikommaksi. Käyttötalouden menot ovat oman toiminnan osalta toteutumassa rajoitustoimien johdosta arvioitua matalammalla tasolla, mutta käytötalouden menoja lisää varautuminen Siun soten alijäämän kattamiseen. Rahastojen tulos jäänee asetettua tavoitetta pienemmäksi. Valtion mittavan kuntatalouden tukipaketin johdosta kaupungin talouden ennakoidaan kuitenkin kokonaisuutena olevan tasapainossa tai lievästi ylijäämäinen.

 

Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 1993, kun vuoden 2019 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2130.  Henkilötyökuukausien määrä alentui edellisvuoden syyskuuhun nähden 137 henkilötyökuukaudella.

 

Osavuosikatsaus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Strategian tavoitteiden toteutuminen on esitetty erillisessä liitteessä.

 

Yksityiskohtaiset taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumaraportit

on luettavissa sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

 

Valmistelija: talousjohtaja

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus: 

Omistajaohjausjaosto päättää

 

käsitellä osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2020 ja

 

esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus saattaa osavuosikatsauksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

 

KH 02.11.2020 § 387

 

 

Osavuosikatsaus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta. Strategian tavoitteiden toteutuminen on esitetty erillisessä liitteessä.

 

Yksityiskohtaiset taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumaraportit

on luettavissa sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

saattaa osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

 

KV 09.11.2020 § 102  

11/02.02.02.01/2020  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

Keskustelu:

Asiassa käytiin keskustelu, jossa 15 valtuutettua käytti puheenvuoroja.

Lisäksi kaupunginjohtaja Kari Karjalainen käytti puheenvuoron.

 

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa