Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vuoden 2021 veroprosentit

 

KH 02.11.2020 § 389 

 

 

OMOHJ 02.11.2020 § 101

 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentti neljännesprosenttiyksikön

tarkkuudella.

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit

Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöveroprosentit määrätään kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa prosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Kiinteistöverojen vaihteluvälit ovat seuraavat:

Yleinen kiinteistövero  0,93-2,00 %

Vakituinen asuinrakennus  0,41-1,00 %

Muu asuinrakennus  0,93-2,00 %

Voimalaitosrakennus  0,93-3,10 %

 

Lisäksi yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % ja rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan määrätä erikseen veroprosentti, joka on vähintään 2,00 ja enintään 6,00.

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian mukaan vastuullinen taloudenpito - hyvin tuotetut palvelut ja järkevä veroprosentti - määrittää toimintamme perustan. Strategiaan sisältyvien kestävän talouden tavoitteiden mukaan käyttötalousmenot sopeutetaan siten, että verotus ei kiristy verrokkikaupunkeja enempää.

 

Koronapandemia on heikentänyt kuntatalouden ja myös kaupungin talouden tilannetta erityisesti ennakoitua heikomman verotulokehityksen kautta. Verotulokertymien alentuminen on toistaiseksi jäänyt pelättyä pienemmäksi. Talouden kehitykseen ja siten kaupungin verotulopohjan kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta.

 

Valtion mittavien toimenpiteiden johdosta kaupungin talouden arvioidaan olevan vuonna 2020 tasapainossa. Myös vuoden 2021 näkymät ovat kohtuulliset valtion tukiessa kuntataloutta edelleen määräaikaisilla toimenpiteillä. Vuodesta 2022 eteenpäin talouden näkymät kuitenkin heikkenevät valtion toimenpiteiden päättyessä.

 

Tulevien vuosien talouden näkymät huomioden talousarviovalmistelun lähtökohtana on ollut, että veroprosentit vuodelle 2021 pidetään ennallaan. Tämä tukee osaltaan myös kuntalaisten ostovoimaa ja paikallisten yritysten edellytyksiä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan 5.11.2020. Kaupunginhallitus

käsittelee talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 10.11.2020.

 

Valmistelija: talousjohtaja

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus: 

Omistajaohjausjaosto päättää

 

käsitellä esityksen vuoden 2021 veroprosenteista ja

 

esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus saattaa vuoden 2021 veroprosentit hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle seuraavasti:

 

- tuloveroprosentiksi 20,50 %

- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,10 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,45 %

- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,00 %

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85 %

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Keskustelun aikana Anni Järvinen ehdotti kaupunginjohtajan pohjaehdotuksesta poiketen 0,5 %:n korotusta tuloveroprosenttiin (21 %). Puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

 

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

 

KH 02.11.2020 § 389

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

 

käsitellä esityksen vuoden 2021 veroprosenteista ja

 

ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2021 veroprosentit  seuraavasti:

 

- tuloveroprosentiksi 20,50 %

- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,10 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,45 %

- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,00 %

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85 %

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Keskustelun aikana Anni Järvinen ehdotti kaupunginjohtajan pohjaehdotuksesta poiketen 0,5 %:n korotusta tuloveroprosenttiin (21 %). Puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

 

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

 

 

KV 09.11.2020 § 104  

516/02.03.01.00/2020  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

hyväksyä vuoden 2021 veroprosentit  seuraavasti:

 

- tuloveroprosentiksi 20,50 %

- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,10 %

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,45 %

- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,00 %

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85 %

 

Keskustelu:

Keskustelun aluksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Eskelinen ja talousjohtaja Satu Huikuri käyttivät puheenvuorot.

 

Tämän jälkeen asiassa käytiin keskustelu, jossa 13 valtuutettua käytti puheenvuoroja.

 

Keskustelussa valtuutettu Petteri Tahvanainen esitti 0,5 %:n korotusta tuloveroprosenttiin, jolloin tuloveroprosentti olisi 21 % .

 

Valtuutettu Markku Maasilta kannatti ensimmäisenä Petteri Tahvanaisen tekemää muutosesitystä.

 

Keskustelussa Martti Juntunen esitti, että tuloveroprosenttia lasketaan siten, että tuloveroroprosentti olisi 20,25 %. Valtuutettu Kari Savolainen kannatti ensimmäisenä Martti Juntusen tekemää muutosesitystä.

 

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että kannatetuista muutosesityksistä on äänestettävä teknisellä kokouslaitteistolla siten, että ensimmäiseksi asetetaan äänestyksessä vastakkain valtuutettu Petteri Tahvanaisen tekemä kannatettu muutosesitys ja valtuutettu Martti Juntusen tekemä kannatettu muutosesitys. Niiden, jotka kannattavat Petteri Tahvanaisen tekemää muutosesitystä tulee äänestää JAA, ja niiden, jotka kannattavat Martti Juntusen tekemää muutosesitystä, tulee äänestää EI.

 

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä, 16 EI-ääntä, 26 tyhjää, yhteensä 59 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on tältä osin hyväksynyt Petteri Tahvanaisen tekemän muutosesityksen.

 

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi asetetaan vastakkain kaupunginhallituksen pohjaehdotus ja edellisen äänestyksen voittanut valtuutettu Petteri Tahvanaisen tekemä kannatettu muutosesitys, jolloin niiden, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta tulee äänestää JAA, ja niiden, jotka kannattavat Petteri Tahvanaisen tekemää muutosesitystä, tulee äänestää EI.

 

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 53 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä, yhteensä 59 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on tältä osin hyväksynyt kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Tämän jälkeen keskustelussa ei käytetty enää puheenvuoroja.

 

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa