Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Joensuun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

VAMNEUV 15.10.2020 § 53 

 

 

Joensuun kaupungin Henkilöstöpalvelut valmistelee kaupungille uutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

 

Sonja Rytkönen tulee vammaisneuvoston kokoukseen kertomaan ja keskustelemaan suunnitelmasta. Vammaisneuvoston tulisi miettiä, mitkä asiat ovat sen näkökulmasta tärkeitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta sekä mitä konkreettisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta vallitseva tilanne paranisi.

 

Ehdotus:

Vammaisneuvosto päättää antaa kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevan kannanoton.

 

Päätös:

Sonja Rytkönen kaupungin Henkilöstöpalveluista esitteli vammaisneuvostolle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaa.

 

Kaupunkien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta on laissa velvoitettua. Suunnitelmissa määritettyjen tavoitteiden toteutumista tulee arvioida  aktiivisesti.

 

Joensuun kaupungin henkilöstölle on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuonna 2019. Kyselyssä kartoitettiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla, syrjintää työyhteisössä, seksuaalista häirintää, yleistä epäasiallista käytöstä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä kehittämis- ja koulutustarpeita.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin:

 

  • Mitkä tekijät näyttäytyvät vammaisten kontekstissa merkittävimpinä haasteina, kun puhutaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta?
  • Mitä konkreettisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta vallitseva tilanne paranisi?
  • Mitkä ovat tulevaisuudessa tärkeitä teemoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta?

 

Tärkeitä käsitteitä vammaisten näkökulmasta ovat muun muassa:

 

  • Esteettömyys: Moninaisuuden huomioon ottaminen ympäristön ja kaupunkirakenteen suunnittelussa. Esteetön ympäristö mahdollistaa kaikkien ihmisten toimijuuden. Liikuntarajoitteiden lisäksi tähän kategoriaan lukeutuvat muun muassa näkemiseen, kuulemiseen tai kommunikaatioon (myös sähköiseen) liitettävät aspektit ja niiden toteutuminen.
  • Saavutettavuus: Laki velvoittaa viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut kaikille saavutettaviksi. Tämä edistää kokonaisvaltaisesti yhdenvertaisuuden toteutumista ja parantaa palveluiden laatua. Etenkin vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden voi olla vaikea päästä osallisiksi digitaalisia palveluita. Saavutettavuuden neljä periaatetta ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus.

 

Suunnitelmassa avataan tarkemmin mm. seuraavia käsitteitä: Sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu, intersektionaalisuus, eriarvoisuus, häirintä, syrjintä sekä muodollinen ja tosiasiallinen yhdenvertaisuus.

 

 

  Suunnitelman osa-alueet:

Työelämän viitekehys

Koulutus

Lapset

Nuoret

Perheet

Ikäihmiset

Vammaiset

Monikulttuurinen väestö

Alueellinen yhdenvertaisuus

 

Vammaisneuvosto päätti, että se antaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevan kannanottonsa seuraavassa kokouksessaan, joka on torstaina 12.11.2020.

 

VAMNEUV 12.11.2020 § 61  

419/00.01.02.05/2020  

 

Ehdotus:

Vammaisneuvosto päättää antaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevan kannanoton.

 

Päätös:

Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti antaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta seuraavan kannanoton:

-          Henkilöstö- ja työllisyysjaoston 17.12.2019 hyväksymä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma antaa uuden suunnitelman laatimiseen hyvän pohjan.

-          Ketään ei saa syrjiä rekrytoinnissa ja uralla etenemisessä sellaisen vamman tai sairauden johdosta, joka ei vaikuta ko. tehtävän hoitoon.

-          Kaupungin työpaikkojen tulee olla esteettömiä.

-          Kaupungin työntekijöille tulee järjestää koulutusta yhdenvertaisuudesta ja vammaisen henkilön kohtaamisesta.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa