Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 18.02.2021/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kuhasalon parantamista ja kehittämissuunnitelmaa koskeva kannanotto

 

VAMNEUV 18.02.2021 § 10  

1130/00.01.06/2021  

 

Kuhasalon kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Alueen saavutettavuus on parantunut muun muassa Penttilän puoleisen rannan pyöräteiden ja Kuhasalontien parantamisen jälkeen. Kävijämääriin ovat vaikuttaneet myös Penttilän asukasmäärän lisääntyminen vanhan saha-alueen rakentumisen myötä ja viime vuonna koronakriisin takia lisääntynyt ulkoilu- ja lähivirkistysalueiden käyttö. Alueen luonto, polut ja esimerkiksi epävirallisten tulipaikkojen ympäristöt ovat alkaneet kulua lisääntyneen käytön seurauksena. Maaston kuluminen, juurien ja kivien esiin tuleminen on myös hankaloittanut alueella liikkumista.

 

Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluissa on tehty suunnitelmaluonnos Kuhasalon virkistysalueen parantamisesta. Suunnitelma perustuu osin alueelle yleiskaavan mukaisesti tehtyyn käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelmalle on haettu maisematyölupaa, johon liittyen suunnitelma oli nähtävillä 20.1.-5.2.2021.  Maisematyölupapäätös on tarkoitus tehdä vasta vammaisneuvostossa käydyn keskustelun jälkeen, jolloin saadaan lupapäätökseen huomioitua myös vammaisneuvoston näkemyksen suunnitelmaan.

 

Kaupungin puistosuunnittelija Paula Lamminsalo esittelee Kuhasalon parantamis- ja kehittämissuunnitelmaa.

 

Kuhasalon virkistysalueen parantamissuunnitelmaan sisältyy muun muassa lähtöpaikalla pysäköintialueen laajentaminen, jäteastioiden uusiminen ja käymälöiden rakentaminen. Reitistön osalta parantamistoimet ovat alueen opastaulujen uusimista ja päivittämistä, osan polkuverkoston polkujen vahvistamista kulutusta kestävämmäksi ja esteettömien tulipaikkojen ja kulkuväylien rakentaminen suosituimmille reittien osuuksille. Kuhasalon parantamiselle on varattu tälle vuodelle 150 000 euroa. Parantamistoimille on myös haettu valtion korona-aikaan liittyvää virkistysalueiden kehittämisavustusta. Mahdollinen avustuspäätös vaikuttaa alueen parannustöiden laajuuteen. Tärkeimmiksi parantamiskohteiksi on tunnistettu reittien parantamiset ja tulipaikkojen rakentaminen.

 

Ehdotus:

 

Vammaisneuvosto päättää esittää kannanoton Kuhasalon parantamis- ja kehittämissuunnitelmasta.

 

Päätös:

 

Vammaisneuvosto valmistautuu toimimaan kokemusasiantuntijana Kuhasalon esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden arvioinnissa ja testaamisessa. Vammaisneuvosto myös esittää kannanoton, millaiset penkit alueelle kannattaa valita, jotta esteettömyys ja yhdenvertaisuus tulee huomioitua.

 

Vammaisneuvosto painottaa seuraavia seikkoja:

 

-          vanhusneuvoston kautta kannattaa lähestyä kokemusasiantuntijoita, koska vanhusneuvoston kokemusasiantuntijat pystyvät testaamaan, miten rollaattorin käyttö esteettömällä eräpolulla onnistuu.

-          sähkö-, vesi- ja viemärilinjat kannattaa tehdä valmiiksi parantamis- ja kehittämistyön yhteydessä Kuhasaloon.

-          Kuhasalon rantaan voisi myös rakentaa esteettömiä kalastuspaikkoja parantamis- ja kehittämistyön yhteydessä.

 

 Puistosuunnittelija Paula Lamminsalon alustus on liitteenä.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa