Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 11.06.2021/Pykälä 46


 

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus

 

KESKVLK 11.06.2021 § 46  

381/00.00.00.02/2020  

 

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksessa, joka on pidettävä siten, että perjantaina 11.6.2021 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään siinä käsitellä.

 

Ennakkoäänestys on jätettävä huomioon ottamatta (vaalilaki 63 §), jos

 

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

 

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;

 

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

 

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus (vaalilaki 54 §).

 

Kirjeäänestys on edellisten syiden lisäksi jätettävähuomioon ottamatta, jos:

 

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

 

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

 

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat vaalilain 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

 

Kun äänestys jätetään huomioon ottamatta, on siitä tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja kuorineen liitettävä pöytäkirjaan. Jos vaalikuori on avonainen, on se suljettava vaalisalaisuus säilyttäen.

 

Kun äänestys jätetään huomioon ottamatta, äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista merkintää.

 

Jos edellä mainitut huomioon ottamatta jättämisen perusteet eivät täyty, ennakkoäänestys on hyväksyttävä.

 

Hyväksytty vaalikuori on erotettava lähetekirjeestä.Vaalikuoret on säilytettävä äänestysalueittain ryhmiteltyinä. Hyväksyttyihin vaalikuoriin ei saa tehdä mitään merkintöjä.

 

Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorien lukumäärät kussakin äänestysalueessa ja todettava äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä kussakin äänestysalueessa sekä merkittävä saadut luvut keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan.

 

Ennakkoäänten tarkastusta koskeva pöytäkirja jaetaan kokouksessa.

 

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää

 

suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen, jonka valmistelu on tehty keskusvaalilautakunnan 14.5.2021 § 43 päätöksen mukaisesti.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tarkastuksessa todettiin keskusvaalilautakunnalle saapuneen 11.6.2021 klo 19.00 mennessä 18 928 lähetekuorta sisältöineen, joista otettiin huomioon 18 926.

 

Lisäksi saapuneissa on mukana 3 kpl kirjeäänestyksen lähetekuoria, jotka otettiin huomioon.

 

Huomioon ottamatta jätettiin seuraavat ennakkoäänestysasiakirjat:

  • 5 kpl laitosäänestyksen lähetekirjeitä, jotka oli virheellisesti osoitettu Joensuuhun. Äänestäjän kotikunta oli muu kunta kuin Joensuu.
  •  1 kpl lähetekirjeitä, koska ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin.
  • 2 kpl lähetekirjeitä, joista puuttui äänestäjän allekirjoitus.

 

Pöytäkirja ennakkoäänten tarkastuksesta sekä yhteenveto kuntaan tulevista ennakkoäänistä ja huomioon ottamatta jätetyt ennakkoäänestysasiakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä.