Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 19.08.2021/Pykälä 38


 

 

Muut mahdolliset asiat

 

VAMNEUV 19.08.2021 § 38  

    

  1. Tilapäisten liikennejärjestelyiden esteettömyyden testaaminen Joensuun rautatieaseman alueella

Vammaisneuvostoon kuuluvat Arja Pappinen ja Salli Alajuuma tekivät rautatieasema-alueen tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevan esteettömyyskartoituksen Väyläviraston pyynnöstä 5.8.2021. Arja Pappinen ja Salli Alajuuma kertovat esteettömyyskartoituksessa ilmenneistä seikoista.

 

Odotustilan (R-kioski) suunnalta asema-alueelle tultaessa jalkakäytävän reuna on liian korkea. Ensimmäinen madallettu kohta reunassa on vanhan asemarakennuksen kohdalla eli asema-alueen toisessa päässä. Sähköpyörätuolilla tai yksin pyörätuolilla liikuttaessa siirtyminen tieltä asema-alueelle on mahdotonta, koska tällöin joutuu kulkemaan linja-autopysäkkien ja ajoradan läpi. Lisäksi odotustilan suunnalta asema-alueelle tultaessa ei ole suojatietä siitä huolimatta, että tämä on suositeltu lähestyminen asemalle. Tästä löytyy myös maininta Väyläviraston toimittamasta muistiosta, joka lähetetään kokouksen pöytäkirjan oheismateriaalina.

Rautatieasemalla oleva ramppi oli testaajien mielestä liian jyrkkä molempiin suuntiin. Nykyisen rampin asfalttipään kaltevuuden loiventamiselle olisi myös tilaa. Tästä myös löytyi maininta muistiosta.

Opastus on epäselvää ja riittämätöntä. A4-tyyppiset opasteet eivät erotu ympäristöstä. Tämä on myös kirjattu muistioon.

On myös muita epäkohtia. Mm. liikenneympyrä ruuhkaantuu ja tukkeentuu. Testaajille oli kerrottu, että liikennejärjestelyjen esteettömyys paranee syksyn aikana rakennustöiden edetessä.

Väylävirasto kertoo olleensa yhteydessä Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluihin esteettömyyskartoituksen osalta.

 

  1. Joensuun rautatieaseman liikennejärjestelyt

Vammaisneuvostoon on ilmaistu huoli, ettei ns. normaalitaksilla pääse junalaiturin lähelle. Suuri osa (erityisesti näkövammaiset) vammaispalvelulain tai Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) asiakkaista käyttävät ns. normaalitaksia, eikä kaikilla liikuntaesteisen pysäköintitunnusta, joka oikeuttaisi pysäköinnin ao. paikassa. Vammaisneuvosto päätti selvittää pysäköintitilanteen, ja saako invapaikoille pysäköidä maksutta vuosittaisella ilmoituksella. Samalla tarkistettiin torin aluspysäköinnin tilanne.

Ilmeni, että aseman pysäköintihallissa on mahdollista pysäköidä 30 minuuttia ilmaiseksi.

Lisäksi liikuntaesteisten pysäköintitunnusten omaavilla on mahdollista pysäköidä maksutta PKO:n Sokoksen, aseman pysäköintihallin ja torin alusen parkkipaikoilla. Todistus invapysäköintioikeudesta on käytävä näyttämässä Sokosen infossa, jossa samalla myönnetään lupa pysäköidä edellä mainituissa parkkipaikoissa vuodeksi kerrallaan.

Yksin toriparkissa on tällä hetkellä noin 180 aktivoitua ilmaista invapysäköintilupaa käytössä. 

 

  1.    Joensuun kapungin liikuntapalveluissa on otettu käyttöön EU:n vammaiskortti

Elokuusta 2021 alkaen Joensuun liikuntapalveluissa on käytössä kaksi vammaiskorttia - Vammaisliikuntakortti ja EU:n Vammaiskortti. Aiemmin käytössä ollut vammaisavustajakortti käy toistaiseksi, mutta uusien avustajakorttien myöntäminen lopetettiin 31.7.2021.

 

Joensuun liikuntapalveluissa EU:n vammaiskortti oikeuttaa avustajan maksuttomaan sisäänpääsyyn Vesikossa, Rantakylän uimahallissa ja maaseutualueiden kuntosaleilla. Kaupungin verkkosivuille on päivitetty esteettömyystiedot kaikista liikuntapalveluiden korttikohteista, joihin kuuluvat aiemmin mainittujen lisäksi myös esteettömät luontokohteet. Joensuun kaupungilla EU:n Vammaiskortti on käytössä jo museoissa, orkesterilla ja Jojon busseissa. Lisätietoa vammaiskorteista ja hakuohjeet on luettavissa osoitteessa https://www.joensuu.fi/vammaiskortti.

 

Huomioitavaa on, että EU:n vammaiskortti oikeuttaa avustajan ilmaisen sisäänpääsyn Vesikkoon myös muille EU:n vammaiskortin haltijoille kuin Joensuun kaupungin kuntalaisille. EU:n Vammaiskortti on käytössä useiden kuntien eri palveluissa kaikille kortinhaltijoille. EU:n vammaiskorttikohteet ovat listattuna vammaiskortti.fi sivustolle.

 

  1.    PKO opastaa Toriparkin maksuautomaatin käytössä

PKO järjestää erityisesti seniorikansalaisille suunnatun maksuautomaatin opastustilaisuuden Toriparkissa tiistaina 31.8. kello 10. Opastuksessa neuvotaan mm. miten maksaminen onnistuu, ja mitä maksuvaihtoehtoja on. lmoittautumiset 24.8. mennessä Leena Karvonen, sähköpostilla leena.karvonen@sok.fi tai p. 010 762 2008.

 

  1.    Alustava aikatauluvalmistelu syksyn ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi

 Vammaisneuvoston seuraavan kokouksen ajankohdaksi ehdotetaan:

-          16.9.2021 klo 14 kaupunginhallituksen kokoushuone

 

 

 Ehdotus:

Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.

 

 Päätös:

 Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi.

 

Vammaisneuvostossa todettiin, että rautatieasema-alueen rakentamisen edetessä kulkuväylien esteettömyys on turvattava koko rakentamisalueella mm. linja-autoaseman edessä siten, ettei esteettömyys koske ainoastaan rautatie-aseman edustaa vaan kokonaisuudessaan rakenteilla olevaa aluetta. Vammaisneuvosto päätti tutustua Väyläviraston muistioon ja pyytää kaupunkirakennepalveluja kommentoimaan rautatieaseman ympäristön esteettömyyttä ja Väyläviraston muistiota. Vammaisneuvosto on myös kiinnostunut tietämään, onko mahdollista lisätä invapaikkoja rautatieaseman lähellä olevalle kiveytykselle.

 

Vammaisneuvosto päätti kutsua PKO:n kertomaan ja keskustelemaan, miten vammaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitu PKO:ssa. 

 

Vammaisneuvosto päätti, että seuraava kokous on 16.9.2021 klo 14.