Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 43


 

 

Vammaisneuvoston suunnitelma vammaisneuvoston keskeisistä käsiteltävistä aiheista

 

VAMNEUV 16.09.2021 § 43  

2242/00.01.02.04/2021  

 

Joensuun kaupungin vammaisneuvoston keskeisiä tavoitteita ovat osallisuuden, yhdenvertaisuuden, tietoisuuden ja tietopohjan, esteettömyyden ja saavutettavuuden, itsenäisen elämän ja osallisuuden, itsenäisen liikkumisen oikeuden, yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien, kuntoutuksen ja terveyspalveluihin pääsyn, yhdenvertaisen työllistymisen ja työn saannin, riittävän elintason ja sosiaaliturvan sekä kulttuuri-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun osallistumisen vahvistaminen ja vaikuttaminen.

 

Joensuun kaupungin vammaisneuvoston keskeisiä tehtäviä ovat:

-          Vammaispoliittisen ohjelman tekeminen ja päivittäminen

-          yhteistyö eri hallintokuntien kanssa

-          yhteistyö järjestöjen sekä Siun soten, seurakunnan ja Kelan kanssa

-          aloitteiden tekeminen kaupunginhallitukselle ja eri viranomaisille

-          lausuntojen antaminen

-          koulutuksen järjestäminen

-          seminaarien, yleisö- ja ajankohtaistapahtumien järjestäminen

-          vammaispalveluja koskeva tiedotus.

 

Vammaispoliittinen ohjelma on äskettäin päivitetty ja jaettu keskeisille kaupungin toimielimille. Yhteistyötä on tehty paljon eri hallintokuntien, Siun soten ym. tahojen kanssa. Lausuntoja on annettu säännöllisesti ja vammaispalveluja koskevaa tiedotusta on tehty. Koulutukset, seminaarit ym. ovat olleet vähemmällä mm. koronan vuoksi.

 

Ehdotus:

Syyskauden ajan vammaisneuvosto käsittelee kesken olevia saavutettavuus- ja esteettömyysasioita sekä Siun soten vammaispalveluiden ajankohtaisia asioita. Järjestetään etästudio Vammaisten hekilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (Vane) järjestämän verkon kautta tapahtuvan vammaisneuvostopäivän (22.11.2021 - 23.11.2021) ajaksi. Lisäksi tehdään vanhusneuvoston kanssa yhteistyössä katselmus Kuhasaloon ja hoidetaan äkillisiä, esille tulevia vammaisneuvoston suunnitelman mukaisia asioita.  

 

Vuoden 2022 keskeiset käsiteltävät teemat päätetään vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa.

 

 

 Päätös:

 Hyväksytiin yksimielisesti.