Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.09.2021/Pykälä 123


# Suunnitelmakartat Marjalan venesatama

 

 

Marjalan venesatama, yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

 

KRAKLK 14.09.2021 § 123  

1280/10.03.01.04/2021  

 

 

Marjalan Kuunvirralla on veneille nykyisellään 20 laituripaikkaa, sekä Salpasillan etelärannalla noin 50-60 maapaikkaa. Maapaikkoja on jouduttu lisäämään kysynnän mukaan Salpasillalta aina Salpavirran puolelle saakka. Nykyisten maapaikkojen huoltoliikenne ja pysäköinti aiheuttaa vaaratilanteita Marjalan saaren jalankulku- ja pyöräilyväylillä. Saaren rakentamisen myötä pyöräteiden käyttö on lisääntynyt. Marjalassa olevat laituripaikat ovat olleet määrältään riittämättömät kysyntään nähden.

 

Marjalan asemakaavan mukaisen venesataman rakentaminen vastaa Marjalan alueen pienveneiden maa- ja laituripaikkojen kysyntään ja korvaa Kuunvirran nykyisiä maapaikkoja. Suunnitelmissa on esitetty alueen puuston poisto ja harvennukset, satama-alueen rantarakenteet, veneiden maapaikat 84 kpl, veneenlaskuluiska, veneenlaskuluiskan kiinteä sivulaituri, Leiritien sataman puoleinen osa ja pysäköintialueet/veneiden talvisäilytysalueet sekä kelluvien laitureiden sijaintivaraukset.

 

Marjalan venesataman yleisen alueen suunnitelmaluonnokset ovat olleet yleisesti nähtävillä 25.2. - 23.3.2021. Suunnitelmaluonnoksiin tuli määräaikaan mennessä kaksi muistutusta, jotka ovat luottamushenkilöiden verkkopalvelussa oheismateriaalina.

 

Muistutuksessa 1 Leiritien kohtaan toivotaan alikulkua tai siltaa, koska satamaan vievän tien ylitys pilaa ladun käytettävyyttä.

 

Vastaus muistutukseen1: Marjalan saaren ulkoilureitti on noin kahden kilometrin pituinen valaistu reitti, jossa on talvella latu. Reitti ylittää noin puolessa välissä satamaan menevän tien. Asustusalueiden keskellä oleville ulkoilureiteille on tyypillistä, että ne risteävät teiden tai pyöräteiden kanssa. Vaaratilanteita risteymistä voi syntyä, mikäli ko. tien liikenne on erityisen vilkasta, maasto on mäkinen tai näkyvyys on muutoin huono. Marjalan tapauksessa edellä mainitut kriteerit eivät täyty, eikä näin ollen latukoneen kestävän sillan ulkoilureitille rakentamista pidetä tarkoituksenmukaisena.

 

Muistutuksessa 2 vastustetaan satamaa sen liikennettä lisäävän vaikutuksen vuoksi: suunniteltu pienvenesatama tulee lisäämään kohtuuttomasti Leiritien liikennettä ja heikentää alueella asuvien asuinmukavuutta ja asuinalueen rauhallisuutta merkittävästi lisääntyvän liikenteen myötä. Satamaan vievällä Leiritiellä on aluenopeusrajoitus 30 km/h, jota muistutuksen mukaan noudatetaan huonosti. Tielle toivottiin hidasteita, sillä Leiritien yli kuljetaan kouluun, leikipaikoille ja uimarantaan.

 

Vastaus muistutukseen 2: Satama-alueen rakentaminen perustuu alueen hyväksyttyyn asemakaavaan. Nykytilanteessa Marjalansaaren veneiden maapaikat ovat puistoväylän varrella Marjalan kanavan rannalla uimarannan ja lasten leikkipaikan välittömässä läheisyydessä. Venepaikkojen tämänhetkinen sijainti aiheuttaa vaaratilanteita, sillä venepaikoille on kuljettu myös moottoriajoneuvoilla.

 

Leiritiellä on tällä hetkellä käytetty hidasteena suojatiesaarekkeita kahden ylityksen kohdalla. Saarekkeita ei ole jokaisen suojatien yhteydessä. Vuonna 2017 päivitetyn liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti Leiritielle on suunniteltu rakennettavan hidastetöyssyt Majakadun ja Louekadun kohtiin. Hidasteita toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä, johon vaikuttaa mm. koulun läheisyys, liikennemäärät ja ajonopeudet suhteessa nopeusrajoitukseen. Hidasteiden rakentaminen on mahdollista Leiritien sataman puoleisen osan rakentamisen yhteydessä.

 

Hankeen kustannusarvio on 573 000 euoa.

 

Valmistelija: puistosuunnittelija Paula Lamminsalo/TT

 

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

hyväksyä Marjalan venesataman suunnitelmat.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.