Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vanhusneuvosto
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 48


 

 

Vanhusneuvoston toiminta, kokouskutsut ja pöytäkirjat

 

VANHNEU 21.09.2021 § 48  

2222/00.01.02.04/2021  

 

Kaupunginhallitus on asettanut vanhusneuvoston ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan neuvosto:

 

-          varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

-          osallistuu kaupungin strategiseen suunnitteluun

-          vaikuttaa muutoinkin kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan ikäihmisille merkityksellisissä asioissa

-          pitää yhteyttä vanhusväestön toimeentuloturvaa ja elinoloja tutkiviin ja kehittäviin tahoihin

-          tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista

-          seuraa vanhuspolitiikkaa EU:n alueella ja pyrkii vaikuttamaan siihen viranomaisyhteistyön ja eurooppalaisten järjestöjen avulla

-          huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

-          laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

 

Vanhusneuvoston kokoukset pidetään pääsääntöisestä läsnäolokokouksina. Esityslistat toimitetaan sähköpostitse varsinaisille jäsenille ja julkaistaan kaupungin internetsivulla https://www.joensuu.fi/.

 

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sähköisesti. Allekirjoituksen jälkeen pöytäkirjat jaetaan jäsenille ja varajäsenille sekä julkaistaan kaupungin internetsivulla.

 

Vanhusneuvoston sihteeri huolehtii kokousjärjestelyistä, esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinnasta ja julkaisusta. Sihteeri osallistuu toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laadintaan, vanhustenviikon pääjuhlan järjestelyihin ja laatii talousarvion.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 

Päätettiin tilata KL-Kustannus Oy:n julkaisema Vanhusneuvosto-opas kaikille jäsenille.

 

Keskusteltiin Vanhusneuvoston tehtävistä sekä vaikuttamistavoista ja -mahdollisuuksista. Todettiin käytäntönä olleet toimintatavat ja kehittämistarpeet.