Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vanhusneuvosto
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 50


 

 

Vanhustyön kannustuspalkinto 2021

 

VANHNEU 21.09.2021 § 50  

2319/00.01.02.06/2021  

 

Vanhusneuvosto valitsee Vanhustyön kannustuspalkinnon saajan.

 

Palkitsemisperusteet:

 1. Palkitseminen voidaan suorittaa vain vanhustyön piirissä tapahtuneesta ansiokkaasta toiminnasta seuraavilla perusteilla:
  1. pitkäaikainen vapaaehtois- tai avustustyö ikääntyvien parissa
  2. palkittavaksi voidaan esittää joko yksittäistä henkilöä tai erityisillä perusteilla myös ansioitunutta ryhmää tai yhteisöä
  3. pitkäaikainen ja ansioitunut työ vanhustyötä tekevien tai tukevien yhteisöjen tai järjestöjen tehtävissä
  4. ideoiva tai aloitteellinen toiminta vanhustyön parissa ikääntyvien kulttuuri-, terveys tai liikuntatoiminnan edistämiseksi tai mahdollistamiseksi
  5. palkinto voidaan myöntää myös normaalia eläkeikää nuoremmille henkilöille edellä mainituin perustein.

 

 1. Palkita voidaan myös joko yksityinen henkilö tai yhteisö pitkäaikaisen ja merkittävän taloudellisen tuen myöntämisestä ikääntyvien terveys-, kulttuuri- tai liikuntaharrastusten edistämiseksi tai mahdollisuuksien luomiseksi.

 

 1. Vanhustyöstä ja ikääntyvien palvelutyöstä palkittavia yksityisiä henkilöitä tai järjestöjä voidaan etsiä tarvittaessa myös julkisella haulla.

 

 1. Ehdotukset vanhustyön palkinnon saajiksi tulee tehdä kirjallisina ja riittävästi perusteltuina vuosittain 31.8. mennessä Joensuun vanhusneuvostolle, joka myös päättää mahdollisesti palkittavista henkilöistä tai yhteisöistä.

 

Eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistykset ovat jättäneet 31.8.2021 mennessä viisi ehdotusta kannustuspalkinnon saajaksi vuonna 2021. Ehdotuksen määräaikaan mennessä jättivät Eläkeliiton Joensuun yhdistys, Eläkeliiton Pyhäselän yhdistys, Joensuun julkisen alan eläkeläiset, Joensuun seudun senioriopettajat ja Joensuun eläkkeensaajat.

 

Päätös:

Keskusteltiin annetuista esityksistä ja todettiin, että painotetaan vapaaehtoistyötä palkitsemisessa. Todettiin, että ehdotuksissa on useita merkittävää vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä tai yhteisöjä, joista kaikki ansaitsisivat palkinnon. Ehdotettiin, että esitettyjä ehdokkaita haastateltaisiin vanhustenviikon aikana ja tuotaisiin heidän tekemää tärkeää työtä esille sillä tavoin.

 

Päätettiin valita kannustuspalkinnon saajaksi ehdokkaista Joen Severi ry.

 

Valinnan perustelut: Joen severin toiminta perustuu vapaaehtois-ja vertaistoimintaan, jossa ikäihminen ohjaa toista tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä. Tänä päivänä tietoteknisten taitojen osaaminen on erityisen tärkeää ja ikäihmiset tarvitsevat siinä apua. Vertaistukena annettava neuvonta toimii hyvin, koska neuvojat tuntevat kohderyhmänsä tarpeet hyvin.

 

Joen Severi on toteuttanut projekteja vapaaehtoisten voimin, joihin se on saanut ulkoista rahoitusta. Tieto-ja viestintätekniikan taitoja ikäihmisille -projektissa 2012 - 2014 kehitettiin vapaaehtoistoimintaan perustuva ohjaajakoulutuksen ja ohjauksen toimintamalli. Lisäksi perustettiin resurssi-ja materiaalipankit, jotka auttoivat käynnistämään tietotekniikan ohjaustoimintaa paikasta riippumatta. Toiminta jatkuu projektista saatujen hyvien kokemusten ja tulosten perusteella.

Ilo elää yhdessä -projektissa 2017 - 2020 Joen Severi ry aloitti vuonna 2017  projektin, jonka tavoitteena on kotona asuvien ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen. Viikoittaisten asukastapaamisten, yhteisten retkien ja juhlien sekä tarvittaessa tehtävien kotikäyntien avulla aktivoitiin ja tuettiin ikäihmisten yhdessäoloa ja lähinaapureihin tutustumista. Vapaaehtoiset ovat tärkeä voimavara tässäkin projektissa. Projektin toiminta jatkuu asukaslähtöisesti siten, että asukasyhteyshenkilöt ottavat vastuulleen asukastapaamisten vetämisen järjestämällä yhteisiin asukastiloihin asukkaita kiinnostavaa toimintaa mm. pyytämällä sinne tutuksi tulleita asiantuntijavieraita. Osa vapaaehtoisista jatkaa projektin toiminta-alueella Joensuussa joko vierailemalla asukastapaamisissa tai auttamalla ja ilahduttamalla yksinäisiä ikäihmisiä heidän kodissaan.