Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vanhusneuvosto
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 52


 

 

Muut mahdolliset asiat

 

VANHNEU 21.09.2021 § 52  

    

 

Tiedoksi asioita:

 

1) Ihmisoikeuskeskuksen kyselyn raportti Vanhusneuvostojen toiminnasta

Ihmisoikeuskeskus teki kyselyn kaikille kunnallisille vanhusneuvostoille niiden toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista. Tilanne vaihtelee paljon kunnittain, mutta yleisesti vanhusneuvostoille kaivataan nykyistä vahvempaa roolia ja vaikuttavuutta.

 

Ihmisoikeuskeskus käynnisti syksyllä 2020 selvityksen, jolla kartoitettiin vanhusneuvostojen toimintaedellytyksiä ja mahdollisia haasteita. Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kuntien kaikille vanhusneuvostoille lähetettiin kysely, jolla selvitettiin kunkin neuvoston käytäntöjä ja toiminnan edellytyksiä.

 

Kyselyssä nousi esille erittäin paljon vanhusneuvostojen hyviä käytäntöjä ja työn tuloksia, joilla on pystytty edistämään ikääntyneiden asioita kunnassa. Toisaalta neuvostojen tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet ja toimintaedellytykset vaihtelevat kunnittain hyvin paljon, ja kautta linjan vastauksissa toivotaan vanhusneuvostojen roolin ja vaikuttavuuden vahvistamista esimerkiksi takaamalla riittävät resurssit ja kytkemällä neuvoston toiminta tiiviimmin osaksi kunnan prosesseja.

 

Kyselyssä tarkasteltiin erikseen vanhusneuvostojen toimintaa koronapandemian aikana. Osassa kuntia vanhusneuvostojen toiminta on jatkunut hyvinkin aktiivisena, mutta useiden vanhusneuvostojen toiminta oli selvityksen mukaan pysähtynyt lähes täysin tai toiminta oli ollut hyvin vähäistä verrattuna aikaan ennen pandemiaa. Kaikissa vanhusneuvostoissa ei ole ollut riittäviä edellytyksiä esimerkiksi toimia etäyhteyksien välityksellä.

 

Raportti on lähetetty Vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille 16.9.

 

2) Haku Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan avautuu 15.8.2021

Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan valitaan joulukuussa 2021 uusia kuntia. Iäkkäiden liikuntaan panostaminen on tärkeää nyt, sillä korona-aika on lisännyt erityisesti toimintakyvyltään jo heikentyneiden iäkkäiden liikkumisvaikeuksia.

 

Ohjelman tuki kunnille

Ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden maksuttoman mentoroinnin, runsaasti koulutuksia ja oppimateriaalia hyvien terveysliikuntakäytäntöjen käyttöönottoon ja Voimaa vanhuuteen -verkoston. Niiden tuella kunnissa löydetään liikuntapalvelujen ulkopuolella olevat iäkkäät ja lisätään heille tarkoitettua voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa, etäjumppaa, liikuntaneuvontaa ja ulkoilua. Kohderyhmä on kotona ilman koti-/hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia. Liikuntatoiminta tuotetaan julkisen sektorin, järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä kunnissa.

 

3) Vanhusneuvostopäivä 4.11.2021

Kutsu ja ohjelma

Torstai 4.11.2021 klo 10-15.30 (aamukahvit klo 9.30 alkaen)

 

Paikkana on Marina Congress Center Helsinki / etäosallistuminen. Tilaisuuteen voi osallistua verkon välityksellä.

 

Päivä on valmisteltu yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n, Ikäinstituutin ja Vanhustyön keskusliiton, oikeusministeriön, Ihmisoikeuskeskuksen ja UKK-instituutin kanssa.

 

4) Mummonmarkan vartijat -hanke

Mummonmarkan vartijat -hankkeessa on tuotettu turvataitoja varten materiaalia, jonka koostamisessa on kuultu ikääntyneitä itseään. Tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja ehkäistä ikääntyviin kohdistuva kaltoinkohtelu ja taloudellinen hyväksikäyttö. Mummonmarkan vartija -hanke alkoi lokakuussa 2018 ja päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä. Loppuseminaari oli 15.9. Hankkeen toteuttajana on Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry.

 

Hankkeen verkkosivustolta löytyy hankkeen päätyttyäkin materiaaleja ja verkkokoulutusta: www.mummonmarkanvartijat.fi

 

Verkkosivulla on linkkejä tilattaviin ja ladattaviin aineistoihin. Osan aineistosta voi yhdistys tai järjestö tilata maksutta, esim. Turvaohjeita senioreille -oppaan.

 

5) Vahvikelinja

Valtakunnallinen Vahvikelinja sai alkunsa reilu vuosi sitten koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta, jonka vuoksi yli 70-vuotiaita kehotettiin välttämään lähikontakteja ja ikääntyneille suunnatut kerho- ja päivätoiminnat suljettiin. Tarve säännölliselle, päivää rytmittävälle tekemiselle ja keskusteluseuralle on kuitenkin suuri. Tähän tarpeeseen haluttiin vastata kehittämällä sellainen palvelumuoto, johon ei kuulu fyysinen kohtaaminen, mutta joka silti tarjoaa mielekästä tekemistä etenkin niille ikääntyneille, jotka eivät käytä internettiä.

 

Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallisesti toimiva luotettava, yli 70-vuotta toiminnassa ollut vanhustyön järjestö, joka tekee tavoitteellisesti työtä ikääntyneiden hyväksi. Vahvikelinjan numeroon 050 328 8588 voi siis turvallisesti soittaa.

 

Numeroon vastaavat koulutetut vapaaehtoiset maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 13 - 15. Vahvikelinjan numero kuuluu tavallisten operaattoreiden puhepaketteihin, eikä siihen soittamisesta koidu ylimääräisiä kuluja. Vahvikelinjaan voi ikääntyneen puolesta ja hänen luvallaan jättää myös soittopyynnön, niin hänelle soitetaan seuraavan päivystyksen aikana.

 

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 

Päätettiin osallistua Vanhusneuvostopäivään 4.11. Todettiin, että päivään on hyvä osallistua paikan päällä vaikka etäosallistuminen on mahdollista.

 

Päätettiin, että jäsenistä Ari Tielinen osallistuu Helsingin tapahtumaan. Muut jäsenet voivat halutessaan seurata tapahtumaa etäyhteydellä.