Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 16


1 Hankkeen esittely jaostolle_29.3.2022

 

 

Joensuun seudun kotouttamistyön keskus -hankkeen jatko

 

HETYJ 29.03.2022 § 16  

157/00.01.05.00/2020  

 

Joensuun kaupunki on toiminut vetovastuullisena Joensuun seudun kotouttamistyön keskus- hankkeessa ajalla 1.9.2020 - 31.8.2022. Hankeen aikana on käyty yhteistyöneuvotteluja mukana olevien kuntien (Liperi, Kontiolahti, Ilomantsi, Outokumpu) kanssa, kehitetty malli asiantuntijatyön tuen tarjoamiseksi kuntien työntekijöille (kilauta kaverille -palvelu), kehitetty kuntien työntekijöiden osaamista mm. tukemalla perehdytystä ja järjestämällä koulutuksia, kehitetty Maire asiakasrekisteriä (raportointiominaisuudet ja sähköiset lomakkeet) sekä tarjottu asiakaspalvelua Teams -yhteyden kautta mukana olevien kuntien asiakkaille. Asiakastyön määrän osalta hanke ei ole saavuttanut tavoitteitaan, mutta esimerkiksi asiantuntijatyön tuki sekä asiakasrekisterin keittäminen on koettu tärkeiksi. Hanketta pidetään tärkeänä myös valtion taholta. Se tukee hallitusohjelman tavoitteita, joiden mukaan maahanmuuttajien aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistetaan, tehostetaan ja nopeutetaan sekä kotoutumispalveluiden laatua, velvoittavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Tavoitteena on muodostaa valtakunnallisesti kattava ohjauspalvelujen verkosto.

 

Myös Joensuun seudun näkökulmasta hanke on erityisen tarpeellinen, sillä työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton edistäminen on yksi Joensuun kaupungin marraskuussa 2021 valtuustossa hyväksytyn konsernistrategian tarvoitteista. Ukrainan sodan myötä tarve maahan muuttaville suunnatuista tieto- ohjaus- ja neuvontapalveluista voidaan olettaa edelleen kasvavan. On tärkeää varmistaa palvelujen systemaattinen saatavuus ja toimiva yhteistyö alueella.

 

Tämän käsittelyssä olevan jatkohankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa maahan muuttaneille suunnattu seudullinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuus sekä etsiä ja juurruttaa malli yhteistyöhön 3.sektorin yhdistystoimijoiden kanssa maahan muuttaneille tarjottavan vertaistuen ja osallisuuden lisäämiseksi. Tätä kaikkea on jo aiemmassa hankkeessa toteutettukin, mutta kokonaisuuden vsakiinnuttaminenedellyttää lisätyöstöä. Myös kolmannen sektorin yhteistyö laajemmassa mittakaavassa edellyyttää yhteistyörakenteiden vahvistamista.

 

Joensuun maahanmuuttajapalveluista tulee kevään 2022 aikana International House Joensuu (IHJ).IHJ on verkostotoimija joka tarjoaa Joensuun seutukunnan toimijoille asiantuntija-apua kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. 

 

Kotoutumistyön keskus on luonteva osa IHJ:n palvelukokonaisuutta.

 

Hankkeen omarahoitusosuus on huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa hankkeen kokonaiskustannuksista 70 % ja mukaan lähtevät kunnat yhteensä 30 %. Kuntien rahoitusosuudet määräytyvät kunnan ulkomaalaisten määrän mukaisesti.

 

Esittelymateriaali liitteenä.

 

Kansliapäällikön muutettu päätösehdotus:
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä Joensuun seudun kotouttamistyön keskus -hankkeen jatkon ja liitteessä esitetyllä tavalla.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kotouttamispäällikkö Eija Asikainen oli kokouksessa asiantuntijana asian esittelyn aikana.