Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 29.09.2022/Pykälä 51 

 

Joensuun kilpahallin peruskorjaus ja laajennus

 

VAMNEUV 29.09.2022 § 51  

2718/10.03.02.00.01/2021  

 

 

Hankesuunnitelmaan on estettömyydestä ja saavutettavuudesta on kirjattu seuraavaa:

 

Lähtökohtana kilpajäähallin laajennukselle on ollut yleisölle tarkoitettujen

katsomo-, palvelu- ja aulatilojen parantaminen nykyvaatimusten tasolle sekä

jäähallikokonaisuutta käyttävien urheilijoiden ja liikuntaharrastajien

oheisharjoittelun mahdollistaminen.

 

Laajennuksessa pohjoispäädyn ja itäsivun muutokset kohdistuvat

pääsääntöisesti yleisölle tarkoitettujen tapahtumien parantamiseen ja

eteläpäädyn muutokset pääsääntöisesti urheilijoiden ja liikuntaharrastajien

olosuhteiden parantamiseen. Huomioitavaa on myös se, että kaikki nämä

muutokset parantavat olennaisesti hallin esteetöntä toimintaa sekä

yleisöturvallisuutta. Lisäksi pohjoispäädyn uusi iv-konehuone mahdollistaa

laajennuksen vaiheittaisen rakentamisen, ilman pitkiä käyttökatkoksia hallissa

toimiville seuroille.

 

. Liikuntaesteisten katsomopaikat

 

- Liikuntaesteisten katsomopaikat sijaitsevat toisen kerroksen

tasanteella tai tapahtumatilassa, joihin on hissiyhteys

- Yhteys nykyiseen liikuntaesteisten WC- tilaan on hankala, joka

nykyisellään on hallin vastakkaisessa päädyssä alemmassa

kerroksessa.

 

Tarvittava wc-määrä vaihtelee tapahtuman ja tarjoilun mukaan ja on noin yksi

wc-tila 40-60 hlöä kohti tapahtumasta riippuen. Ihanteellinen määrä vaihtelisi

siis 66-100 wc-tilan välillä. Nykyisellään kilpajäähallin toiminnan käytössä on

39 wc-paikkaa. Laajennuksen jälkeen jäähallin käytössä olisi 67 wc-paikkaa.

Osa wc-tiloista kunnostetaan tai uusitaan peruskorjauksen yhteydessä ja uusia

wc-tiloja rakennetaan laajennusten yhteyteen.

 

. Liikuntaesteisten wc: t

- Nykyinen wc on ahdas, ja varustukseltaan puutteellinen. esim.

pyörätuoliystävällinen allas puuttuu. Tämä aulatiloissa oleva

wc- tila laajennetaan nykymääräysten mukaiseksi

- Liikuntaesteisten wc-tiloja lisätään toisen kerroksen

välitasanteelle oheisharjoittelutilojen yhteyteen ja ylimpään

kerrokseen tapahtumatilan yhteyteen.

- Lisäksi harjoitusjäähallin puolelta löytyy toinen esteetön wc-tila

välitasanteelta.

 

 

Nykyään kaikille avoimia palveluita ovat kioskit, kahvio ja pubi. Aitioihin on erillinen ruoka- / juomatarjoilu. Ruokaravintolaa ei ole. Palvelutarjonta ei ole nykyaikaisen jäähallin tasolla, eivätkä olemassa olevat palvelut käytä koko potentiaaliaan. Pub- ja kahvio ovat heikosti saavutettavia, asiakaspaikkoja on vähän ja tilat ovat ahtaat. Aula- ja käytävätilojen ahtaus rajoittaa kioskimyyntiä, ja jonot lamauttavat liikennettä entisestään.

 

Hallin laajennuksien kautta ovat erilaiset palvelut helpommin saavutettavissa

sujuvasti hallin pääliikenneväyliä käyttäen ja mahdollisimman vähillä kerrosten

vaihdoilla. Laajennuksen ja peruskorjauksen myötä pääaulan ja pohjoispäädyn

palvelualueen kioskimyynneille saadaan tarpeeksi tilaa ja näkyvyyttä, eikä nykyisen hallin sisäliikenteen puutteet vaikeuta palvelujen saatavuutta. Samassa

yhteydessä tarkastellaan eri kioskien varustelun tasoa vastaamaan toiminnan

tarpeita. Ylimmässä kerroksessa sijaitsevalla tapahtumatilalla voidaan korvata

nykyisin varsin puutteelliset ravintolatilat.

 

Martti Aittapelto, arkkitehti SAFA, Arcadia Oy ja rakennuttaja Pirjo Hilonen tilakeskukselta esittelevät.

 

Ehdotus:

Vammaisneuvosto päättää

 

antaa lausunnon.

 

Päätös:

Vammaisneuvosto antaa lausuntonaan seuraavaa

-          toisessa kerroksessa tulee olla invawc molemmissa päädyissä jäähallia, nykyisessä suunnitelmassa on vain yksi invawc, mikä ei ole riittävä määrä

-          pitää hyvänä asiana, että hissien määrää on lisätty

-          kuulotoimintoihin ja näköesteisiin on kiinnitetty huomiota

-          opasteiden tulee selkeät

 

Sari Hyvönen, Arja Pappinen, Marja-Leena Päivinen ja Tarja Kontturi poistuivat kokouksesta pykälän esittelyn aikana.

 

Susanna Karjalainen kokouksesta päätöksen teon aikana.