Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 40


 

 

Eräiden Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi

 

JVJK 15.12.2022 § 40  

811/00.01.01.02/2020  

 

Joensuun kaupungin hallintosäännön 105 §:n mukaan toimielin voi toimivaltansa rajoissa siirtää ratkaistavakseen säädetyn tai hallintosäännöllä sille määrätyn asian alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, mikäli se lain mukaan on mahdollista. Se, jolle toimivaltaa on siirretty kyseiseen pykälään perustuvalla päätöksellä, ei voi enää siirtää tätä toimivaltaa edelleen.

 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan johtokunnan ratkaisuvaltaan kuuluu mm. hanke-, rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväksyminen sekä vahingonkorvauksen myöntäminen talousarviossa määrätyissä rajoissa.

 

Johtokunnan toimintavaltuuksiksi on talousarviossa vuodelle 2023 annetuissa toimintavaltuuksissa määritetty hanke-, rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväk-syminen 1,5 milj. euroon saakka ja vahingonkorvauksen myöntäminen 100 000 euroon saakka.

 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan johtokunnan ratkaisuvaltaan kuuluu myös hel-potuksen tai vapautuksen myöntäminen vastuualueellaan yksittäistapauksessa kaupungille tulevan maksun tai saatavan suorittamisesta.

 

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

 

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

 

siirtää toimivaltaansa siten, että

 

Joensuun Veden johtajalla on oikeus päättää

1. hanke-, rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväksymisestä 500 000 euroon saakka,

2. vahingonkorvauksen myöntämisestä 20 000 euroon saakka ja

3. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä vastuualueellaan yksittäista-pauksessa kaupungille tulevan maksun tai saatavan suorittamisesta 2 000 eu-roon saakka.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.