Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 68 

 

 

HETYJ 15.12.2022 § 68  

4673/01.02.03.00/2022  

 

Henkilöstöpalvelut ovat valmistelleet merkkipäivämuistamisten käytäntöjen uudistamista. Nykyisellään 50- ja 60 -päivien ja joissakin tilanteissa palvelussuhteiden päättyessä, esim. eläkkeelle siirryttäessä, työntekijät ovat saaneet lahjakortin kaupungin palkkalistoilla oleville hierojalle tai kosmetologille.

 

Muistamiskäytäntöjen uudistuksen suunnitteluun on vaikuttanut osaltaan se, että henkilöstöltämme on tullut toistuvasti toiveita uudistaa ja laajentaa merkkipäivämuistamisen palveluvalikoimaa siten, että valittavana olisi useammanlaisia palveluita ja joista löytyisi mieleisiä palveluita kaikille mm. ikään tai sukupuoleen katsomatta.

 

Keskustelimme suunnitellusta uudistuksesta pääluottamusmiesten kanssa palavereissa 23.11.2022 sekä 14.12.2022. Päädyimme kokeiluluontoisesti uudistamaan merkkipäivämuistamiskäytäntöämme 1.1 - 31.12.2023. Kokeiluaikana henkilöstömme voi valita ennakkoon määritellyistä vaihtoehdoista mieleisensä palvelun. Palvelun arvo on 100€. Palveluntuottaja laskuttaa sopimuksen mukaisen hinnan palvelusta. Palvelun ostamisen ehtona on, ettei palveluntuottaja  peri Joensuun kaupungilta laskutuslisää.

 

Ennen kokeilun päättymistä harkitsemme ja päätämme muistamistavat vuoden 2024 alusta lukien. Hieroja jatkaa kaupungin palkkalistoilla 30.4.23 saakka, myös hänen palvelunsa on yksi valittavista vaihtoehdoista. Muut palvelut valitaan henkilöstöltä tulleiden toiveiden mukaisesti ja niitä voidaan lisätä tai vähentää kokemusten, kysynnän ja palautteiden/toiveiden perusteella. Mikäli palveluvalikoiman operointi viivästyy tai ei toteudu, henkilöstöpalvelut voivat edelleen palkata kaupungin palkkalistoille osa-aikaisen palveluntuottajan, jolloin merkkipäivämuistamiskäytäntöä on mahdollista jatkaa entisellä mallilla.

 

Verottajalta puhelimitse pyydetyn kannanoton mukaan lahjakortti ei ole veronalaista tuloa. Verottaja korosti, että oleellista on, että kaikilla lahjansaajilla on kollektiivinen oikeus valita lahja samasta valikoimasta eli sama, tasapuolinen mahdollisuus lahjan valintaan. Työantaja valitsee valikoimassa olevat palvelut/tuotteet. Listaus palveluista on oltava henkilöstölle näkyvillä sisäisillä kanavilla. Myös hankintatoimea on konsultoitu hankinnasta. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia, koska sen arvo jää alle kansallisen kynnysarvon.  Työnantaja valitsee henkilöstöltä tulleiden toiveiden mukaisesti palvelut, joista tarjous pyydetään. Palveluntuottajien valinnasta tehdään erillinen viranhaltijapäätös ja palveluntuottajien kanssa tehdään kirjalliset sopimukset. Emme sitoudu yhdenkään palveluntuottajan kanssa tiettyyn määrään ostoja, vaan ostojen määrä riippuu täysin merkkipäiväsankarien valinnoista. Merkkipäivämuistamisen kustannukset määräytyvät kunkin vuoden merkkipäiväsankarien ja eläköityvien määrän mukaisesti.

 

Yleisohje Joensuun kaupungin henkilöstön muistamisesta liitteenä.

 

Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä 1.1.2023 lukien liitteenä olevan yleisohjeen Joensuun kaupungin henkilöstön muistamisesta

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pykälä käsiteltiin esityslistasta poiketen § 64 jälkeen.

 

 Henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Tolvanen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.