Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 34


 

 

Työterveyspalvelujen järjestäminen

 

HETYJ 23.02.2023 § 12 

 

 

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

henkilöstölleen (Kela 1 korvattavuus, Työterveyshuoltolaki 2001/1383).

Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen henkilöstölle on työnantajalle vapaaehtoista

(Kela 2 korvattavuus). Joensuun kaupungin henkilöstön

työterveyshuoltopalveluihin on kuulunut lakisääteinen ennaltaehkäisevä

työterveyshuolto ja työterveyspainotteinen sairaanhoito.

 

Kaupunki oli syksyllä 2022 mukana Siun soten työterveyshuoltopalveluiden yhteiskilpailutuksessa. Prosessi ei edennyt odotetun mukaisesti ja päättyi

tuloksettomana. Kaupunginhallitus päätti tämän johdosta 21.11.2022 § 429 talousarvion määräykset huomioiden antaa suostumuksen työterveyshuoltopalveluiden kilpailutuksen valmistelun käynnistämiseen.

 

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto ratkaisee hallintosäännön mukaan henkilöstön työterveyshuollon järjestämisen. Ulkoisen hankintapäätöksen kilpailutuksen perusteella tekee hankintapäällikkö.

 

Valmisteltu tarjouspyyntöluonnos sekä tiivistelmä tarjouspyynnöstä ovat liitteenä ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

 

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä työterveyshuoltopalveluiden kilpailutuksen käynnistämisen.

 

Päätös:

Henkilöstöpalvelulla ja hankintatoimella on oikeus tehdä tarjouspyyntöön teknisluontoisia korjauksia.

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Eila Heinonen (Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen) ei esteellisinä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Työhyvinvointipäällikkö Minna Piiroinen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

 

Maija Törmänen poistui kokouksesta pykälän päätöksenteon jälkeen.

 

 

 

 

HETYJ 25.05.2023 § 34  

262/02.08.00.02/2023  

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten lakisääteisten työterveyshuoltotoiminnan palvelujen sekä työterveyspainotteisten sairaanhoidon palvelujen hankinnan Joensuun kaupungin ja sen tytäryhtiöiden henkilökunnalle sopimusajalle 1.9.2023 - 31.12.2025 + optiona toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Hankintailmoitus julkaistiin 17.3.2023 ja tarjousten jättöaika päättyi 17.4.2023.

 

Työterveyshuoltopalveluiden kilpailutusta selostetaan tarkemmin kokouksessa.

 

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

merkitä työterveyshuoltopalveluiden kilpailutuksen tilanteen tiedoksi ja

 

päättää irtisanoa kaupungin nykyisen työterveyshuoltopalveluiden sopimuksen ja valtuuttaa vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan allekirjoittamaan irtisanomisilmoitus.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.