Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 20.06.2023/Pykälä 42


4 Työllisyyspalvelut_tammi_toukokuu_2023

 

 

Työllisyyspalvelut tulosalueen talouskatsaus ja määrärahojen uudelleen suuntaaminen vuonna 2023

 

HETYJ 20.06.2023 § 42  

193/02.02.02.01/2023  

 

Talouden seurantaa tiivistetään vuoden 2023 aikana talouden kehitykseen

liittyvien epävarmuustekijöiden ja ennakoidun talouden sopeutustarpeen johdosta.

Toteutumasta raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle tammikuusta

alkaen. Lauta- ja johtokunnille raportoidaan taloudesta kuukausittain.

 

Työllisyyspalvelujen talous on ylittymässä talousarviosta alkuvuodesta kasvuun nousseen työmarkkinatuen kuntaosuuden vuoksi. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvu on noin 5 %.  Henkilöstö- ja työllisyysjaosto käsitteli työllisyyspalvelujen taloustilannetta toukokuussa, jolloin päätettiin kartoittaa mahdollisuuksia suunnata työllisyyden määrärahoja uudelleen kasvanut työmarkkinatuen kuntaosuus huomioiden (HeTyJ § 30). Tammi-toukokuun talousraportti on esityslistan liitteenä.

 

Työllisyyden, elinvoiman ja yrittäjyyden edistäminen on Joensuun kaupungin strateginen painopiste. Tavoitteena on edistää työllisyyttä panostaen työkykyä ja osaamista tukeviin palveluihin sekä olla valmiina työllisyyden kasvaviin vastuisiin TE-palveluiden siirtyessä kuntatoimijalle. Talousarvion 2023 mukaisesti kaupungin työllisyyttä edistetään etupainotteisesti suunnaten palveluita työttömyysjaksojen lyhentymiseen ja työttömyyden ennaltaehkäisyyn. Edellisten linjausten perusteella aktiiviseen työllisyystoimintaan suunnattuja määrärahoja ei ole perusteltua vähentää merkittävästi työmarkkinatuen kasvaneesta maksuosuudesta sekä kaupungin tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta.

 

Kesäkuun alun taloustilanteen perusteella työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarvion noin 1 M eurolla. Aktiivisen työllisyystoiminnan osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisena. Työllisyyspalvelujen toiminnan kartoituksen perusteella aktiiviseen työllisyystoimintaan suunnattuja resursseja olisi mahdollista vähentää noin 218 000 euroa vuodelle 2023 suunnatusta talousarviovarauksesta. Säästötoimet kohdentuisivat palkkatukityöllistämiseen (kp 1411 Työllistäminen) sekä jo toteutetuksi sovittuihin toimitilojen vähentämiseen (kp 1481 Työllisyyspalvelut).  Supistamalla aktiivisen työllisyystoiminnan resursseja sekä vähentämällä toimitiloja saadaan vähennettyä työmarkkinatuen kuntaosuuden aiheuttamaa talousarvion ylitysennustetta noin 780 000 euroon.

 

Työllistämisen osalta kaupungin hallintokuntiin kohdentuvia uusia työsuhteita ei aloitettaisi niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät ole työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä. Taitamo-työllistäminen sekä velvoitetyöllistäminen jatkuisivat nykyisten käytäntöjen mukaisesti. Työllistämisen osalta säästöjä tavoiteltaisiin 200 000 euroa. Työllisyyspalvelujen tilojen osalta on irtisanottu hallinnon käytössä olleet tilat elokuun loppuun sekä lakkautettu Uimaharjun Taitamo-toiminta lokakuusta alkaen. Säästö irtisanotuista tiloista vuodelle 2023 on noin 18 000 euroa.

 

Talousarviomääräysten mukaisesti kaupunginhallituksen toimialueen sisällä selvitetään mahdollisuuksia kattaa muilta osin työllisyyspalveluiden tulosalueen talousarvion ylitysuhkaa.

 

Valmistelija: työllisyyspäällikkö

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

  1. merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi,

 

  1. hyväksyä edellä esitetyt toimenpiteet työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvamisen vuoksi sekä

 

  1. siirtää kustannuspaikalta 1411 Työllistäminen 200 000 euroa ja kustannuspaikalta 1481 Työllisyyspalvelut 18 000 euroa toimintamenoihin varattua määrärahaa kustannuspaikalle 1482 Työmarkkinatuki.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.