Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 60


2 IHJ_budjetti 2024_ HETY 24.10.2023

 

 

International House Joensuun talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

 

HETYJ 24.10.2023 § 60  

844/02.02.00.00/2023  

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 2.10. 2023 vuoden 2024 talousarvion kehykset. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 27.10. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus valmistuu 9.11. ja kaupunginhallituksen 1.käsittely pidetään 20.11. ja 2. käsittely 4.12. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 11.12. Seuraavassa esitettävä International House Joensuu -työyksikön talousarvioesitys on edellä mainitun kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukainen.

 

Toiminnan kuvaus 2024 ja keskeiset muutokset

 

International House Joensuu tarjoaa asettautumista ja kotoutumista tukevia palveluja kaikille  ulkomailta Joensuuhun muuttaville henkilöille (alueelle työskentelmään tulevat uudet asukkaat, alueella jo asuvat ulkomailta muuttaneet asukkaat tai humanitäärisistä syistä alueelle saapuvat). International House Joensuu toimii asiantuntijatahona maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä edistää työperäistä maahanmuuttoa, elinvoimaisuutta ja hyviä väestösuhteita.

 

International House Joensuun palveluita ovat muun muassa palvelutarpeiden arviointi ja yksilöllinen neuvonta, henkilökohtainen palvelu suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, päivystykset (arabia, venäjä, suomi, englanti), asiointiapu viranomaisasioissa, infot teemakokonaisuuksittain sekä Suomen kielen nonstop -koulutus. International House Joensuu tarjoaa myös neuvontaa oleskelulupahakemuksiin, perheenyhdistämisasioihin ja matkustusasiakirjoihin liittyvissä kysymyksissä sekä asiantuntija-apua ja koulutuksia toimijoille.

 

International House Joensuun tulot koostuvat pakolaisista saatavista laskennallisista korvauksista, erikseen haettavasta EU -rahoituksesta (AMIF ja ESR), toteuman mukaan saatavista korvauksista (tulkkauskorvaukset, pakolaisten vastaanottoon liittyvät erityiskustannuskorvaukset) sekä kaupungin omasta budjettirahoituksesta. Kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökustannuksista ja ostettavista palveluista.

 

Joensuun kaupungilla on sopimus ELY -keskuksen kanssa enintään 45 pakolaisen vastaanottamisesta vuosittain. Vuosittain Joensuuhun on saapunut keskimäärin 35 kiintiöpakolaista. Kunta saa vastaanottamistaan pakolaisista laskennallisia korvauksia sekä toteutuneiden kustannusten mukaisia korvauksia. Pakolaisina Joensuuhun saapuvien kiintiöpakolaisten määrän arvioidaan jonkin verran pienenevän jo vuonna 2024. Jatkossa, vuoden 2024 jälkeen, kiintiöpakolaisten määrä tulee todennäköisesti puolittumaan nykytilanteeseen nähden, sillä maan hallituksen tavoitteena on puolittaa kiintiöpakolaisten määrä. Tämä tulee näkymään myös kaupungin tuloissa, sillä kiintiöpakolaisten määrän laskiessa myös valtion korvaukset vähenevät.

 

Kuntaan siirtyneiden ja siirtyvien, tilapäistä suojelua saavien määrän arvioidaan ainakin vuoden 2024 alkupuolen pysyvän syksyn 2023 tasolla. Tilapäisen suojelun direktiivin voimassa oloa on jatkettu 4.3.2025 saakka. Kunta saa kotoutumislain mukaista laskennallista korvausta kiintiöpakolaisten lisäksi myös tilapäistä suojelua saavista, kuntaan siirtyneistä pakolaisista.

 

Vuoden 2024 aikana valmistellaan vuoden 2025 alussa voimaan tulevan kotoutumista edistävän lain mukainen uusi kotoutumisohjelma yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa sekä haetaan ESR rahoitusta hankkeelle, joka vahvistaa kototumista tukevia palveluja alueellisesti ja joka tukee TE-palvelu-uudistuksen toimeenpanoa kotoutumista edistävien palvelujen osalta.

 

 

Vuoden 2024 budjetissa on huomioitu tuloissa, henkilöstökustannuksissa ja ostopalveluissa tilapäistä suojelua saavien ja muiden pakolaisten sekä muiden maahan muuttaneiden kasvava tarve tuelle asettautumiseen ja kotoutumiseen.

 

International House Joensuun toiminnalliset tavoitteet sekä talousarvioesitys

vuodelle 2024 on esityslistan liitteenä.

Vuoden 2024 talousarvion sisältämä tulojen ja kulujen tarkempi erittely esitetään jaoston kokouksessa.

 

Valmistelija: kotouttamispäällikkö

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

 

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä International House Joensuun (kustannuspaikka 1518) talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 ja lähettää ne

edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kotouttamispäällikkö Eija Asikainen oli kokouksessa asiantuntijana asian esittelyn  aikana.