<![CDATA[Dynasty]]>202226527<![CDATA[Kaupunkiympäristöjohtaja / Rakennuttajapäällikön viran vaalin vahvistaminen]]>2022-01-21202224333<![CDATA[Tonttipäällikkö / Viljelysalueen vuokraaminen kiinteistöstä 167-401-26-49]]>2022-01-19202226178<![CDATA[Tonttipäällikkö / Omakotitontin 167-31-13-5 vuokraaminen Niittylahdesta]]>2022-01-19202226368<![CDATA[Tonttipäällikkö / Omakotitontin 167-22-107-3 vuokraaminen Marjalasta]]>2022-01-19202226316<![CDATA[Kansliapäällikkö / Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisiin tehtäviin siirtämiseen]]>2022-01-19202226009<![CDATA[Kaupunkiympäristöjohtaja / Ympäristötarkastajan viran vaalin vahvistaminen]]>2022-01-17202223934<![CDATA[Kaavoituspäällikkö / Kiinteistöä 167-10-178-2 koskeva poikkeaminen]]>2022-01-17202223867<![CDATA[Kaavoituspäällikkö / Kiinteistöä 167-435-48-36 koskeva poikkeaminen]]>2022-01-17202223937<![CDATA[Kaavoituspäällikkö / Kiinteistöä 167-444-31-52 koskeva suunnittelutarveratkaisu]]>2022-01-17202225483<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen Joensuun kaupungin ja Tuupovaaran Pohjoinen Erä ry:n välillä]]>2022-01-14202225883<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen Joensuun kaupungin ja Tuupovaaran Metsästysseura ry:n välillä]]>2022-01-14202225884<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen Joensuun kaupungin ja Herajärven Erä ry:n välillä]]>2022-01-14202225505<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen Joensuun kaupungin ja Koveron Erä ry:n välillä]]>2022-01-14202225469<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen Joensuun kaupungin ja Mörön Erä ry:n välillä]]>2022-01-14202226030<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Omakotitontin 167-24-160-5 vuokrasopimuksen purkaminen]]>2022-01-13202226041<![CDATA[Kansliapäällikkö / Ratkaisuvallan ja tilinkäyttöoikeuksien siirto asuntotoimen vastuualueella v. 2022]]>2022-01-13202226130<![CDATA[Joensuun Veden johtaja / Kuhasalon jätevedenpuhdistamon jokivesipumppaamo]]>2022-01-13202226083<![CDATA[Tilakeskuksen johtaja / Tilojen vuokraaminen Business Joensuu Oy:ltä henkilöstöyksikölle]]>2022-01-12202226139<![CDATA[Joensuun Veden johtaja / Kiinteistön vapautus liittymismaksusta]]>2022-01-12202226088<![CDATA[Talousjohtaja / Vuoden 2021 tilinpäätöksestä poistettavat saatavat]]>2022-01-11202225869<![CDATA[Hyvinvointijohtaja / Hyvinvointijohtajan toimivallan delegointi 1.1.2022 alkaen / kulttuuri- ja liikuntapalvelut]]>2022-01-11202225868<![CDATA[Hyvinvointijohtaja / Hyvinvointijohtajan toimivallan delegointi 1.1.2022 alkaen / talous- ja hallinto-, koulutus-, varhaiskasvatus- ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut]]>2022-01-11202225962<![CDATA[Kaupunginjohtaja / Muutos/päivitys kaupunginjohtajan tekemään päätökseen 16.9.2021 § 26 ratkaisuvallan siirrosta sisäisen tarkastuksen yksikön tarkastuspäällikölle vastuualueella 1210]]>2022-01-10202225859<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Pix4Dmapperin lisenssien hankinta]]>2022-01-10202225931<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Kaupungingeodeetin 3.1.2022 §:ssä 1-10, 12-29, 31-33 ja 35 sekä 4.1.2022 §:ssä 36 tekemien päätösten muuttaminen]]>2022-01-10202224410<![CDATA[Kaupungingeodeetti / Tontin 167-25-7-4, os. Nokkakärrintie 4, vuokrasopimuksen irtisanominen]]>2022-01-10202225912<![CDATA[Liikuntajohtaja / Liikuntapalveluiden koulutusavustukset ajalta 1.1.-31.12.2021]]>2022-01-07202225916<![CDATA[Liikuntajohtaja / Liikuntapalveluiden myöntämä erikseen päätettävä avustus]]>2022-01-07202225911<![CDATA[Liikuntajohtaja / Liikuntapalveluiden ohjaaja-avustukset ajalta 1.8.-31.12.2021]]>2022-01-07202225915<![CDATA[Kotouttamispäällikkö / ESR -rahoitteisessa Become Karelian -hankkeessa kehitettävään International House Joensuu toimintamalliin liittyvien sähköisten työkalujen muokkaaminen kansainvälisten työntekijöiden palveluja ja palveluprosessia paremmin tukevaksi]]>2022-01-07