Dynasty tietopalvelu Haku RSS Juuan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 30


 

 

Kiinteistöveroselvityksen tekeminen

 

Kunnanhallitus 28.02.2022 § 30  

76/02.03.02.00/2022  

 

Valmistelija Huurinainen Ilpo

 

Asian tausta Juuan kunnan alueella on tarkoituksena toteuttaa kiinteistöveroselvitys, jossa selvitetään kiinteistökannan tietojen oikeellisuus sekä kiinteistöjen kuuluminen kiinteistöverovelvollisuuden piiriin.

 
Talousarviossa vuodelle 2022 on määrärahavaraus kiinteistöveroselvityksen toteuttamiseen.

 
Selvityksen tuloksia käytetään rakennusrekisterin ja Verohallinnon kiinteistöverotuksen rakennustietojen päivitykseen siten, että kiinteistöjen verotustiedot vastaavat mahdollisimman tarkoin ja tasapuolisesti todellista tilannetta. Kiinteistövero määritellään maapohjan ja rakennusten arvon mukaan. Kunta päivittää rekistereihin tiedot maapohjasta sekä rakennusten koosta ja ominaisuuksista. Verohallinto määrittää näiden tietojen pohjalta verotusarvot.

 
Kiinteistöveroselvityksiä on tehty useissa kunnissa eri puolilla Suomea, myös Pohjois-Karjalassa. Muissa kunnissa tarkistusten seurauksena kuntien kiinteistöverotulot ovat kasvaneet. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla vero voi myös alentua tietojen päivittymisen johdosta.

 

 Juuan kunnan kiinteistörekisterissä tällä hetkellä n. 9700 rakennusta (PRT-tunnusta). Näistä on yhden asunnon taloja 2 732, kerros- tai rivitaloja 163, vapaa-ajan asuntoja 1 629, talousrakennuksia 3 306 ja saunarakennuksia 982. Teollisuushalleja ja rakennuksia sekä myymälöitä on n. 160. Maa- ja metsätalouden rakennuksia 375.

 
Selvitys tehdään käytännössä useassa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on kiinteistöjen omistajilla mahdollisuus itse ilmoittaa kiinteistöjensä päivitetyt tiedot kunnan rakennusrekisteriin.

 

 Toisessa vaiheessa suoritetaan ns. tietokantaselvitys, jossa verrataan mm. verottajan ja kunnan rekistereitä.

 

 Kolmannessa vaiheessa suoritetaan ns. maastotutkimus, eli kiinteistöjen katsaus paikan päällä, paljolti edellisiin perustuen. Selvitys kattaa Juuan kunnan alueen kokonaisuudessaan. Asiasta tiedotetaan erikseen kuntalaisille ja kiinteistönomistajille.
 

 Ensimmäisen vaiheen toteutusta varten on pyydetty rakennusrekisterijärjestelmän toimittajalta tarjous lisäosista kunnan kiinteistöjärjestelmään, joiden avulla vahvaa tunnistautumista käyttäen kiinteistöjen omistajat voivat itse katsoa kiinteistöjensä tiedot kunnan rekisteristä ja ilmoittaa mahdolliset puutteet ja muutokset rekisteriin. Lisäksi lisäosat mahdollistavat helpomman kunnan ja verottajan kiinteistörekisterin vertailun. Lisäosat järjestelmään voidaan hankkia virkamiespäätöksellä. Selvitystyön hankintaa ja sen kilpailutusta on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen. Kilpailutuksen suorittaa Pohjois-Karjalan hankintatoimi.  Kilpailutus tehdään kevättalven aikana ja selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu on loppuvuonna 2022 siten, että tiedot ovat käytettävissä verottajalla keväällä 2023 tehtävään kiinteistöverotuspäätökseen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

 

Päätösehdotus Juuan kunta aloittaa kiinteistöveroselvityksen kunnassa ja valtuuttaa talouspäällikön valmistelemaan kilpailutuksen yhdessä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa ja että kilpailutuksessa saatujen tarjousten perusteella kunnanhallitus päättää tarkemmista jatkotoimenpiteistä.

 

Perustelut Kiinteistövero on kunnalle vakaa verotulonlähde ja sen osuus kokonaistuloista kasvaa merkittävästi hyvinvointiuudistuksen yhteydessä kunnallisveron ja valtionosuuksien pienentyessä. Kiinteistöveropohjan laajentaminen on myös veronkorotuksia tasapuolisempi toimintamalli. Päätös noudattaa kunnanvaltuuston linjausta.

 

Päätös Hyväksyttiin.