<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Kunnanjohtajan katsaus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Edustajien nimeäminen Siun soten omistajaohjauskokoukseen 16.8.2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Joukkoliikennepalveluiden rahoitussuunnitelma ajokaudelle 2022-2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian luonnoksesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Valtionosuuspäätökset 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Pielisen rantaosayleiskaavan muutos, 176-408-18-79, Louhiranta ja 176-408-18-78, Lähteelä, kaavamuutoksen vireilletulo ja luonnos]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulu syksyllä 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Kunnanhallitukselle tiedoksi saatettavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 15.08.2022 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 21.06.2022 / Talouden seuranta huhtikuu 2022, Hyvinvointilautakunta]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 21.06.2022 / Hyvinvointilautakunnan kokouspäivät syksy 2022 ja kevät 2023]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 21.06.2022 / Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien päivittäminen / Ohjaus- ja TVT -suunnitelmat]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 21.06.2022 / Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman ja osallistumismaksujen päivitys]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 21.06.2022 / Esi-, perus- ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelmien muutokset 1.8.2022 alkaen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 21.06.2022 / Juuan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2022 alkaen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 21.06.2022 / Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 1.8.2022 alkaen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 21.06.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 21.06.2022 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Siun soten palkkaharmonisaatio]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Kulttuurimatkailuhankehakemus Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustushaussa harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Valtatien 6 ja Juuantien (mt506) liittymäalueen parantamisen esiselvitys.]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Jätevesipumppaamon toiminta ja toiminnan vastuu häiriötilanteessa, Repo]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Kuntalaisaloite, Pump Track -rata Juukaan]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Lausuntopyyntö ehdotuksesta henkilöstön siirtosopimukseksi, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Osavuosikatsaus 1/2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Valtionosuuspäätökset 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 20.06.2022 / Juuan kunnan edustajien nimeäminen kutsunnoille vuonna 2022]]>