<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 28.09.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 28.09.2023 / Hallintosäännön 4. luvun 2.1.2 § muuttaminen antolainojen myöntämisestä yhteisöille avustus-rahoitteisten hankkeiden tilapäisen rahoittamisen osalta]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 28.09.2023 / Pertti Vaittisen eroilmoitus luottamustoimista]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 28.09.2023 / Kaisu Kiiskisen eroilmoitus ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja teknisen lautakunnan varajäsenyydestä]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 28.09.2023 / Olli Salmelaisen eroilmoitus ympäristölautakunnan jäsenyydestä]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 28.09.2023 / Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2022]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 28.09.2023 / Sidonnaisuusilmoitukset]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 28.09.2023 / Valtuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 28.09.2023 / Valtuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Kaupunginjohtajan esittelemät asiat kaupunginhallitukselle]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Viranhaltijapäätökset kaupunginhallitukselle 6.9. - 19.9.2023]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Lauta-, johto- ja toimikuntien pöytäkirjat tiedoksi]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Varajäsenen esittäminen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen neuvottelukuntaan]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Konsernin omistajaohjaus liittyen Kiteen Kotitalot Oy:n isännöintipalvelujen kilpailutukseen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Talousarvion 2024 laadintaohje]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Hallintosäännön 4. luvun 2.1.2 § muuttaminen antolainojen myöntämisestä yhteisöille avustusrahoitteisten hankkeiden tilapäisen rahoittamisen osalta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Kiteen kaupungin lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2024-2027]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / TE-palvelut siirtyvät kuntiin 1.1.2025]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 / Sivistysjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 / Sivistyskeskuksen viranhaltijapäätökset ajalta 8.8.-11.9.2023]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 / Tutkimuslupahakemus Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU-tutkimuksen toteuttamiselle]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 / Romanikielen tuokiot Keski-Karjalassa-hanke]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 / Näyttelykeskuksen maksut 17.6.2023 alkaen]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 / Kuntalaisaloite Kiteen julkisen liikenteen lisäämiseksi]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 / Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2027]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2023 / Vuoden 2023 talousarvion investointimäärärahojen kohdentaminen perusopetuksen kaluston sekä luonto- ja liikuntareittien osalta]]>