Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 124


Kopio_Vertailutaulukko


Kopio_Vertailutaulukko

 

Kontiolahden kunnan Lehmon vedenottamon saneeraus

 

Tekninen lautakunta 28.06.2022 § 101 

 

 

Lehmon vedenottamon saneeraus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022-2023 aikana.

Pohjaveden alkalointilaitos rakennetaan noin 300 m päähän nykyisestä vedenkäsittelyrakennuksesta, kokonaan uuteen sijaintiin, Lehmon vesitornin viereen. Vanha laitos tulee olla käytössä koko urakan ajan ja se puretaan erillisessä urakassa, kun uusi laitos on otettu käyttöön.

 

Alkalointilaitoksessa pohjavesi käsitellään talousvedeksi sopivaksi lisäämällä veden joukkoon soodaan sekä desinfioimalla se UV-laitteella.

Käsitelty vesi johdetaan yhdellä runkovesijohdolla ulos rakennuksesta ja liitetään olemassa olevaan vesijohtoverkostoon laitoksen alueella.

Tässä yhteydessä laitokselle hankitaan myös varavoimakone omassa tehdasvalmisteisessa laitetilassa. Varavoimakoneella ylläpidetään sähkönsyöttö poikkeustilanteissa vedenkäsittelylaitoksella sekä raakavesikaivoilla.

 

Vuodelle 2022 hyväksytyssä talousarvion investointiosassa on hyväksytty 650 000 euron määräraha Lehmon vedenottamon saneeraukseen.

 

Teknisen osaston toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on laatinut 7.6.2022 päivätyt Lehmon vedenottamon saneerauksen suunnitelmat ja 20.6.2022 päivätyn kustannusarvion 1 071 600 euroa.

 

Tekninen osaston julkaisee kansallisen hankintailmoituksen urakasta kesäkuun viimeisellä viikolla.

Tarjoukset tulee jättää 2.8.2022 klo 14.00 mennessä.

 

Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennushanke jaetaan kahteen urakkaan, jotka ovat pääurakka, (rakennustekniset työt, maanrakennustyöt, koneisto-putkistotyöt, sähkötyöt ja LVI-työt) sekä automaatiourakka.

 

Hankkeen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja saada valmiiksi 30.6.2023 mennessä.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta hyväksyy ko. suunnitelmat ja kustannusarvion sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan päättää yli 120 000 euron investointi hankkeista.

 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

 

Liitteenä suunnitelmat ja kustannusarvio sekä rakennusurakan tarjouspyyntö

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta
1. hyväksyy Ramboll Finland Oy:n 7.6.2022 päivätyt Lehmon vedenottamon saneerauksen suunnitelmat ja 20.6.2022 päivätyn kustannusarvion 1 071 600 euroa.
2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hankintapäätöksen rakennustöiden urakoitsijasta

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

 

 

Tekninen lautakunta 30.08.2022 § 124  

272/10.03.02.00/2022  

 

 

Lehmon vedenottamon saneerauksesta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa 30.6.2022. Hankintailmoituksessa tarjousten jättöaika oli 2.8.2022.

 

Ilmoituksen julkaisun jälkeen urakoitsijoilta tuli paljon yhteydenottoja, etteivät ehdi laskemaan tarjousta kesälomakaudesta johtuen. Tarjousten jättöaikaa on siksi jatkettu 26.8.2022 klo 12:00 saakka.

 

Tekninen lautakunta valtuutti kokouksessaan 28.6.2022 §101 teknisen johtajan tekemään asiasta hankintapäätöksen. Tarkoituksena oli saada hanke käyntiin nopeammalla aikataululla. Tarjousten jättöajan pidentämisestä johtuen lautakunta voi tehdä urakoitsijanvalintapäätöksen.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta hyväksyy ko. suunnitelmat ja kustannusarvion sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan päättää yli 120 000 euroninvestointi hankkeista.

 

Määräaikaan mennessä tuli seitsemän tarjousta vedenottamon rakennusurakkaan ja yksi tarjous automaatiourakkaan. Kesälahden Rakennus Oy ja Prosessi ja vesitekniikka Provetec Oy eivät olleet tarjouksissaan tuoneet esille rakennustöiden vastaavalle työnjohtajalle ja konetöiden vastaavalle työjohtajalle asetettujen vaatimusten täyttymistä, eikä vastaavia työnjohtajia ollut nimetty.

Tarjouspyynnön urakkaohjelmassa on esitetty vaatimukset, jotka pääurakoitsijan, rakennustöiden vastaavan työnjohtajan sekä konetöiden vastaavan työnjohtajan tulee täyttää. Samassa kohdassa on myös maininta, että pääurakoitsijan tulee tarjouksessaan esittää ko. vastuuhenkilöt. 

 

Liitteenä tarjousten vertailutaulukko

 

 Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta päättää:
1. valita Lehmon vedenottamon saneerausurakoitsijaksi halvimman, tarjouspyyntöehdot täyttävän Kreate Oy:n tarjouksen hintaan
970 150 €.
2. valita Lehmon vedenottamon automaatiourakoitsijaksi Schneider    Electric Finland Oy:n tarjoushintaan 68 890 €.
3. hylätä Kesälahden Rakennus Oy:n sekä Prosessi ja Vesitekniikka Provetec Oy:n tarjoukset yllä mainituilla perusteilla.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

 


 

Kontiolahden kunnan Lehmon vedenottamon saneeraus

 

Tekninen lautakunta 28.06.2022 § 101 

 

 

Lehmon vedenottamon saneeraus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022-2023 aikana.

Pohjaveden alkalointilaitos rakennetaan noin 300 m päähän nykyisestä vedenkäsittelyrakennuksesta, kokonaan uuteen sijaintiin, Lehmon vesitornin viereen. Vanha laitos tulee olla käytössä koko urakan ajan ja se puretaan erillisessä urakassa, kun uusi laitos on otettu käyttöön.

 

Alkalointilaitoksessa pohjavesi käsitellään talousvedeksi sopivaksi lisäämällä veden joukkoon soodaan sekä desinfioimalla se UV-laitteella.

Käsitelty vesi johdetaan yhdellä runkovesijohdolla ulos rakennuksesta ja liitetään olemassa olevaan vesijohtoverkostoon laitoksen alueella.

Tässä yhteydessä laitokselle hankitaan myös varavoimakone omassa tehdasvalmisteisessa laitetilassa. Varavoimakoneella ylläpidetään sähkönsyöttö poikkeustilanteissa vedenkäsittelylaitoksella sekä raakavesikaivoilla.

 

Vuodelle 2022 hyväksytyssä talousarvion investointiosassa on hyväksytty 650 000 euron määräraha Lehmon vedenottamon saneeraukseen.

 

Teknisen osaston toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on laatinut 7.6.2022 päivätyt Lehmon vedenottamon saneerauksen suunnitelmat ja 20.6.2022 päivätyn kustannusarvion 1 071 600 euroa.

 

Tekninen osaston julkaisee kansallisen hankintailmoituksen urakasta kesäkuun viimeisellä viikolla.

Tarjoukset tulee jättää 2.8.2022 klo 14.00 mennessä.

 

Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennushanke jaetaan kahteen urakkaan, jotka ovat pääurakka, (rakennustekniset työt, maanrakennustyöt, koneisto-putkistotyöt, sähkötyöt ja LVI-työt) sekä automaatiourakka.

 

Hankkeen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja saada valmiiksi 30.6.2023 mennessä.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta hyväksyy ko. suunnitelmat ja kustannusarvion sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan päättää yli 120 000 euron investointi hankkeista.

 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

 

Liitteenä suunnitelmat ja kustannusarvio sekä rakennusurakan tarjouspyyntö

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta
1. hyväksyy Ramboll Finland Oy:n 7.6.2022 päivätyt Lehmon vedenottamon saneerauksen suunnitelmat ja 20.6.2022 päivätyn kustannusarvion 1 071 600 euroa.
2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hankintapäätöksen rakennustöiden urakoitsijasta

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

 

 

Tekninen lautakunta 30.08.2022 § 124  

272/10.03.02.00/2022  

 

 

Lehmon vedenottamon saneerauksesta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa 30.6.2022. Hankintailmoituksessa tarjousten jättöaika oli 2.8.2022.

 

Ilmoituksen julkaisun jälkeen urakoitsijoilta tuli paljon yhteydenottoja, etteivät ehdi laskemaan tarjousta kesälomakaudesta johtuen. Tarjousten jättöaikaa on siksi jatkettu 26.8.2022 klo 12:00 saakka.

 

Tekninen lautakunta valtuutti kokouksessaan 28.6.2022 §101 teknisen johtajan tekemään asiasta hankintapäätöksen. Tarkoituksena oli saada hanke käyntiin nopeammalla aikataululla. Tarjousten jättöajan pidentämisestä johtuen lautakunta voi tehdä urakoitsijanvalintapäätöksen.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta hyväksyy ko. suunnitelmat ja kustannusarvion sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan päättää yli 120 000 euroninvestointi hankkeista.

 

Määräaikaan mennessä tuli seitsemän tarjousta vedenottamon rakennusurakkaan ja yksi tarjous automaatiourakkaan. Kesälahden Rakennus Oy ja Prosessi ja vesitekniikka Provetec Oy eivät olleet tarjouksissaan tuoneet esille rakennustöiden vastaavalle työnjohtajalle ja konetöiden vastaavalle työjohtajalle asetettujen vaatimusten täyttymistä, eikä vastaavia työnjohtajia ollut nimetty.

Tarjouspyynnön urakkaohjelmassa on esitetty vaatimukset, jotka pääurakoitsijan, rakennustöiden vastaavan työnjohtajan sekä konetöiden vastaavan työnjohtajan tulee täyttää. Samassa kohdassa on myös maininta, että pääurakoitsijan tulee tarjouksessaan esittää ko. vastuuhenkilöt. 

 

Liitteenä tarjousten vertailutaulukko

 

 Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta päättää:
1. valita Lehmon vedenottamon saneerausurakoitsijaksi halvimman, tarjouspyyntöehdot täyttävän Kreate Oy:n tarjouksen hintaan
970 150 €.
2. valita Lehmon vedenottamon automaatiourakoitsijaksi Schneider    Electric Finland Oy:n tarjoushintaan 68 890 €.
3. hylätä Kesälahden Rakennus Oy:n sekä Prosessi ja Vesitekniikka Provetec Oy:n tarjoukset yllä mainituilla perusteilla.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________