Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 125

 

Teknisen lautakunnan osavuosiraportti I / 2022

 

Tekninen lautakunta 30.08.2022 § 125  

261/02.02.02/2022  

 

Valtuusto on 7.12.2021 § 94 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 sekä määrittänyt tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat toimielimiin nähden sitovia.

 

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti vuoden 2022 osavuosiraportti 1 tehdään ajalta 1.1.-31.7.2022 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2022 toteutumasta.

 Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti toimielinten tulee sitoutua säästäväisyyteen, jotta talousarvioon päätetyt määrärahat riittävät. Toteumaprosentin ylittävissä tehtävissä tulee määrärahojen käytössä noudattaa erityistä harkintaa ja pidättyväisyyttä. Mahdollinen määrärahan lisäesitys on perusteltava tarkasti.

 

 Ra­por­tis­sa selvitetään myös toimielinten vas­tuu­alueil­la to­teu­tet­ta­vien in­ves­toin­tien toteutumisen tilanne ja suun­ni­tel­mien muu­tos­tar­peet.

 

 Talousarvio sitoo toimielintä käyttötalouden osalta teh­­väalu­eit­tain ja sitovuus koskee sekä tavoitteita että tehtäväalueen toi­min­ta­ka­tet­ta (net­to).

 

 Investointien osalta valtuustoon nähden ovat sitovia:

 - kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden netto

 - talonrakennuksen netto

 - kuntatekniikan netto

 - kaukolämpölaitoksen netto

 - vesihuoltolaitoksen netto.

 Investointiosan projektit ovat lautakuntaan nähden sitovia.

 

 Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat teh­­­alu­eet.

-         400 Teknisen hallinto

-         420 Tekniset palvelut

-         440 Kuntatekniikka

-         450 Vesihuolto

-         500 Maankäyttö ja valvonta

 

Tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti on 58,3 %. Käyttötalouden kokonaismenojen toteumaprosentti on 57,5 % ja tulojen 58,7 %.

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.1.2022 §15 hyväksynyt

vuoden 2022 käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman toteumatilanne

31.7.2022 liitteenä.

  

Liitteenä

Teknisen lautakunnan osavuosiraportti 1

Investointien toteutuma 31.3.2021

 

Lisätietoja Tommi Hirvonen, tekninen johtaja p. 0400 263 001

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy osavuosiraportin I/2022 sekä investointien toteutuman 31.7.2022 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.
Talousarvioon esitetään liitteissä mainitut määrärahamuutokset.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________ 

 


 

Teknisen lautakunnan osavuosiraportti I / 2022

 

Tekninen lautakunta 30.08.2022 § 125  

261/02.02.02/2022  

 

Valtuusto on 7.12.2021 § 94 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 sekä määrittänyt tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat toimielimiin nähden sitovia.

 

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti vuoden 2022 osavuosiraportti 1 tehdään ajalta 1.1.-31.7.2022 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2022 toteutumasta.

 Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti toimielinten tulee sitoutua säästäväisyyteen, jotta talousarvioon päätetyt määrärahat riittävät. Toteumaprosentin ylittävissä tehtävissä tulee määrärahojen käytössä noudattaa erityistä harkintaa ja pidättyväisyyttä. Mahdollinen määrärahan lisäesitys on perusteltava tarkasti.

 

 Ra­por­tis­sa selvitetään myös toimielinten vas­tuu­alueil­la to­teu­tet­ta­vien in­ves­toin­tien toteutumisen tilanne ja suun­ni­tel­mien muu­tos­tar­peet.

 

 Talousarvio sitoo toimielintä käyttötalouden osalta teh­­väalu­eit­tain ja sitovuus koskee sekä tavoitteita että tehtäväalueen toi­min­ta­ka­tet­ta (net­to).

 

 Investointien osalta valtuustoon nähden ovat sitovia:

 - kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden netto

 - talonrakennuksen netto

 - kuntatekniikan netto

 - kaukolämpölaitoksen netto

 - vesihuoltolaitoksen netto.

 Investointiosan projektit ovat lautakuntaan nähden sitovia.

 

 Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat teh­­­alu­eet.

-         400 Teknisen hallinto

-         420 Tekniset palvelut

-         440 Kuntatekniikka

-         450 Vesihuolto

-         500 Maankäyttö ja valvonta

 

Tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti on 58,3 %. Käyttötalouden kokonaismenojen toteumaprosentti on 57,5 % ja tulojen 58,7 %.

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.1.2022 §15 hyväksynyt

vuoden 2022 käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman toteumatilanne

31.7.2022 liitteenä.

  

Liitteenä

Teknisen lautakunnan osavuosiraportti 1

Investointien toteutuma 31.3.2021

 

Lisätietoja Tommi Hirvonen, tekninen johtaja p. 0400 263 001

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy osavuosiraportin I/2022 sekä investointien toteutuman 31.7.2022 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.
Talousarvioon esitetään liitteissä mainitut määrärahamuutokset.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________