Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 115

 

Karhulan asemakaavan laajennus, hyväksymiskäsittely

 

Tekninen lautakunta 30.08.2022 § 115  

253/10.02.03.00/2020  

 

 

Lehmon asemakaavan laajentaminen Karhulan alueelle on käynnistetty joulukuussa 2018. Kaavaehdotusasiakirjat on pidetty nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 4.2. - 7.3.2022 välisenä aikana ja niistä on pyydetty lausunnot MRA 28 §:n mukaisesti kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksilta, Väylävirastolta, Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:ltä, Pohjois-Karjalan Pelastuslaitokselta, Pohjois-Karjalan vastuumuseolta, Kontiolahden luonnonystävät ry:ltä sekä Lehmon kyläyhdistys ry:ltä. Lisäksi kaavaehdotuksen nähtävilläpitoaikana järjestettiin asukkaille kaavaratkaisusta esittelytilaisuus.

 

Kaavaehdotuksesta saatiin kuusi (6) lausuntoa ja neljä (4) muistutusta. Saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaehdotukseen on tehty korjauksia. Kaavaa täydennettiin jätevesipumppaamoiden ohjeellisilla paikoilla, puistomuuntamoiden paikat muutettiin ohjeellisiksi ja VL-alueen määräykseen lisättiin mahdollisuus laskeutusaltaiden tekemiseen. Kaavaehdotuksen esittelytilaisuudessa saatujen palautteiden ja muistutusten perusteella asemakaavaehdotuksesta on poistettu neljä (4) rakennuspaikkaa, Tattikujan linjausta on muutettu ja ohjeellinen kevyen liikenteen väylä on poistettu Hieskoivuntien eteläpäästä.

 

Kaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista nähtävilläpidon jälkeen kuultiin maanomistajia ja asukkaita erillisellä kirjeellä. Kirjeistä saatiin yksi vastaus, jonka ei katsottu aiheuttavan muutosta.

 

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 12.3 § mukaisesti kunnanhallitus hyväksyy asemakaavat ja vaikutukseltaan merkittävät asemakaavamuutokset (ja aina, kun niihin liittyy maankäyttösopimus).

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö, p. 0400 491 791

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Karhulan asemakaavan ehdotusvaiheen kaava-asiakirjoista annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja esittää, että kunnanhallitus hyväksyy 6.5.2022 päivätyt Karhulan alueen asemakaavan kaava-asiakirjat.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

 


 

Karhulan asemakaavan laajennus, hyväksymiskäsittely

 

Tekninen lautakunta 30.08.2022 § 115  

253/10.02.03.00/2020  

 

 

Lehmon asemakaavan laajentaminen Karhulan alueelle on käynnistetty joulukuussa 2018. Kaavaehdotusasiakirjat on pidetty nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 4.2. - 7.3.2022 välisenä aikana ja niistä on pyydetty lausunnot MRA 28 §:n mukaisesti kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksilta, Väylävirastolta, Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:ltä, Pohjois-Karjalan Pelastuslaitokselta, Pohjois-Karjalan vastuumuseolta, Kontiolahden luonnonystävät ry:ltä sekä Lehmon kyläyhdistys ry:ltä. Lisäksi kaavaehdotuksen nähtävilläpitoaikana järjestettiin asukkaille kaavaratkaisusta esittelytilaisuus.

 

Kaavaehdotuksesta saatiin kuusi (6) lausuntoa ja neljä (4) muistutusta. Saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaehdotukseen on tehty korjauksia. Kaavaa täydennettiin jätevesipumppaamoiden ohjeellisilla paikoilla, puistomuuntamoiden paikat muutettiin ohjeellisiksi ja VL-alueen määräykseen lisättiin mahdollisuus laskeutusaltaiden tekemiseen. Kaavaehdotuksen esittelytilaisuudessa saatujen palautteiden ja muistutusten perusteella asemakaavaehdotuksesta on poistettu neljä (4) rakennuspaikkaa, Tattikujan linjausta on muutettu ja ohjeellinen kevyen liikenteen väylä on poistettu Hieskoivuntien eteläpäästä.

 

Kaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista nähtävilläpidon jälkeen kuultiin maanomistajia ja asukkaita erillisellä kirjeellä. Kirjeistä saatiin yksi vastaus, jonka ei katsottu aiheuttavan muutosta.

 

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 12.3 § mukaisesti kunnanhallitus hyväksyy asemakaavat ja vaikutukseltaan merkittävät asemakaavamuutokset (ja aina, kun niihin liittyy maankäyttösopimus).

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö, p. 0400 491 791

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Karhulan asemakaavan ehdotusvaiheen kaava-asiakirjoista annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja esittää, että kunnanhallitus hyväksyy 6.5.2022 päivätyt Karhulan alueen asemakaavan kaava-asiakirjat.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________