Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 126


 

 

Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024

 

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 276 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja

 

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä.

 

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä veronkantolain 47 §:ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta.

 

Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2022-31.12.2024 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 19.11.2021 mennessä. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 91 §:n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle.

 

Niiden kuntien määrä, jotka ovat pidättäneet ratkaisuvallan itsellään jommankumman tai molempien verojen osalta, on laskenut vuoden 2013 84:stä 36:een vuonna 2019. Ajalle 1.1.2019-31.12.2021 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta 23 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta 12 kuntaa. Lieksan kaupunki ei ole pidättänyt itsellään ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa, vaan Verohallinto on tehnyt ratkaisut 1.6.2013.

 

Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2022 alkaen suoraan lain nojalla. Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan myönteisen päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan.

 

Lieksan kaupunki ei ole pidättänyt itsellään ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa, vaan Verohallinto on tehnyt ratkaisut 1.6.2013 lähtien, mikäli hakemuksia on tullut.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, ettei kaupunki pidätä itselleen ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, ettei kaupunki pidätä itselleen ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa.

 

 

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 27.09.2021 § 126  

583/02.03.01.00.00/2021  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, ettei kaupunki pidätä itselleen ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti, ettei kaupunki pidätä itselleen ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa.

 

 

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi