Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 128


2 Toimenpideohjelma 2022
3 Toimenpideohjelma 2022 - muutokset

 

 

Strategian toimenpideohjelman päivittäminen vuodelle 2022

 

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 287 

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja

 

Lieksan kaupunginvaltuusto on 19.12.2016 § 59 hyväksynyt strategian toteuttamista varten laaditun toimenpideohjelman, ja päättänyt, että sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain. Talousarvion laadinnassa toiminnalliset tavoitteet sidotaan toimenpideohjelman tavoitteisiin, ja näin varmistetaan, että talousarvio toteuttaa kaupungin strategiaa.

 

Kaupungin johtoryhmä on valmistellut toimenpideohjelman päivityksen vuodelle 2022. Toimenpideohjelmaan ei ole tehty suuria muutoksia. Tämä johtuu siitä, että valtuustokausi on vaihtunut ja tarkoituksena on aloittaa loppusyksystä kaupungin strategian päivitykseen tai uusimiseen liittyvä työskentely. Tällä hetkellä voimassa olevan strategian perusteella tehtävä toimenpideohjelman päivittäminen on kuitenkin yhä tarpeellinen, että vuoden 2022 talousarvio saadaan valmisteltua lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa. Uutta kaupungin strategiaa ja siihen liittyvää toimenpideohjelmaa ei saada valmiiksi riittävän nopeasti, että sen pohjalta ehdittäisiin valmistella vuoden 2022 talousarvio.

 

Toimenpideohjelmasta on poistettu osia, jotka ovat jo toteutuneet. Joiltakin osin tavoitteiden sisältöä on täsmennetty ja järjestystä muutettu vastaamaan toimintaympäristön muutosta. Tavoitteet on muotoiltu siten, että ne kohdentuvat erityisesti vuodelle 2022 ja ohjaavat vuoden 2022 talousarvion laadintaan johdettavia toiminnallisia tavoitteita. Toimenpideohjelmassa on nostettu joitakin toimenpiteitä vuoden 2022 kärjiksi merkitsemällä ne lihavoinnilla.

 

Toimenpideohjelman päivitystä on käyty läpi Lieksan kaupungin esimiestunnilla 30.8. Henkilökunnalle annettiin mahdollisuus kommentoida toimenpideohjelmaa ja esittää siihen muutoksia 10.9. asti. Määräaikaan mennessä saatiin yksi kommentti: " Musiikkiopiston opettajakunta kiinnitti huomiota siihen, että strategiassa ei mainita millään lailla kulttuuripalveluja. Strategiaan toivottiin myös lisää yhteisöllisyyden korostamista kuntalaisten kesken."

 

Kommentissa ei ollut esitystä siitä, mitä toimenpiteitä ohjelmaan pitäisi lisätä, joten sen perusteella ei ole tehty muutoksia luonnokseen. Todettakoon, että hyvinvoinnin painopistealueen toimenpiteiksi on määritelty "Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen yhteistyössä seura- ja yhdistystoimijoiden kanssa" ja " Turvataan tapahtumien järjestämisedellytyksiä ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia toimia ja tuottaa tapahtumia". Molemmat toimenpiteet kohdistuvat suoraan myös kulttuuritoiminnan edistämiseen. Yhteisöllisyyteen liittyvät kansalaistoiminnan, kolmannen sektorin ja kylätoiminnan aktiivisuuden tukemisen tavoite toimenpiteineen.

 

Toimenpideohjelma vuodelle 2022 on liitteenä. Muutokset-dokumentissa on jäljitetty kuluvan vuoden toimenpideohjelmaan tehdyt muutokset.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy strategian toimenpideohjelman liitteen mukaisena.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy strategian toimenpideohjelman liitteen mukaisena.

 

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001,

sähköposti jarkko.maattanen(at)lieksa.fi

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 27.09.2021 § 128  

738/00.01.02.00.01/2021  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy strategian toimenpideohjelman liitteen mukaisena.

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti merkitä käydyn keskustelun tiedoksi ja hyväksyä strategian toimenpideohjelman liitteen mukaisena.

 

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001,

sähköposti jarkko.maattanen(at)lieksa.fi