Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 121


 

 

Valtuuston toiminnan sisäiset järjestelyt

 

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 273 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja

 

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä (hallintosääntö 87 §). Valtuuston puheenjohtajisto on yhdessä kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kanssa käynyt läpi valtuuston toiminnan järjestelyjä.

 

Valtuuston kokoukset

Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina alkaen klo 18.00 Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa.

 

Kaupunginvaltuuston info

Ennen valtuuston kokouksia, klo 17 - 17.30 pidetään suljettu tilaisuus, jossa valtuusto saa tietoa valmistelussa olevista ja muista ajankohtaisista asioista.

 

Valtuuston istumajärjestys

Valtuuston puheenjohtaja on hyväksynyt valtuuston istumajärjestyksen, joka on esitelty valtuuston kokouksessa 16.8.2021, ja joka on nähtävillä valtuuston sähköisessä kokoustilassa.

 

Puheenvuorojen pituudet

Kokouksen sujuvan kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta. Puheenjohtajan puheenjohtamisen tueksi valtuusto voi päättää ryhmäpuheenvuorojen ja muiden puheenvuorojen enimmäiskestosta.

 

Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai puhujakorokkeelta. (hallintosääntö 105 §)

 

Valtuuston puheenjohtajisto esittää, että valtuutettujen ryhmäpuheenvuorojen ja muiden puheenvuorojen enimmäiskesto alkaneen valtuustokauden kokouksissa on kymmenen minuuttia, ja että yli kahden minuutin puheenvuorot pidetään puhujakorokkeelta. Esitys on lähetetty etukäteen valtuustoryhmien puheenjohtajille.

 

Valtuustoaloitteet

Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite on annettava puheenjohtajalle tai sihteerille kirjallisesti. Asia on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Puheenjohtajisto esittää, että aloitteista voidaan käydä lähetekeskustelu, jossa aloitteen tekijällä on mahdollisuus pitää korkeintaan kahden minuutin pituinen puheenvuoro. Tämän lisäksi asiasta voidaan käyttää kaksi lyhyttä kommenttipuheenvuoroa.

 

Materiaalin toimittaminen kokousta varten

Valtuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan kirjoittamisen helpottamiseksi kaikki kokouksessa kirjattava materiaali (aloitteet, muutosesitykset päätösehdotuksiin) pyydetään toimittamaan sähköisesti kopioitavassa tekstimuodossa kokouksen sihteerille ennen kokousta tai viimeistään kokouksen aikana.

 

Mahdolliset esityslistalla oleviin asioihin liittyvät kysymykset voi myös lähettää etukäteen sähköpostilla hallintojohtajalle tai asian valmistelusta vastaavalle johtoryhmän jäsenelle. Tämä mahdollistaa tarvittavien asioiden selvittämisen ja mahdollisimman täsmällisen vastauksen antamisen kokouksessa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää kokoontumisesta ja puheenvuoroista seuraavasti:

- valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina alkaen klo 18.00

- valtuutettujen ryhmäpuheenvuorojen ja muiden puheenvuorojen enimmäiskestoksi päätetään kymmenen (10) minuuttia, ja yli kahden (2) minuutin puheenvuorot pidetään puhujakorokkeelta

- valtuustoaloitteen jättämisen yhteydessä on mahdollista käydä lähetekeskustelu, jossa aloitteen ensimmäisellä allekirjoittaja voi pitää korkeintaan kahden (2) minuutin puheenvuoron, jonka jälkeen puheenjohtaja myöntää pyydettäessä kaksi lyhyttä kommenttipuheenvuoroa.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää kokoontumisesta ja puheenvuoroista seuraavasti:

- valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina alkaen klo 18.00

- valtuutettujen ryhmäpuheenvuorojen ja muiden puheenvuorojen enimmäiskestoksi päätetään kymmenen (10) minuuttia, ja yli kahden (2) minuutin puheenvuorot pidetään puhujakorokkeelta

- valtuustoaloitteen jättämisen yhteydessä on mahdollista käydä lähetekeskustelu, jossa aloitteen ensimmäisellä allekirjoittaja voi pitää korkeintaan kahden (2) minuutin puheenvuoron, jonka jälkeen puheenjohtaja myöntää pyydettäessä kaksi lyhyttä kommenttipuheenvuoroa.

 

 

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 27.09.2021 § 121  

724/00.01.02.01.01/2021  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää kokoontumisesta ja puheenvuoroista seuraavasti:

- valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina alkaen klo 18.00

- valtuutettujen ryhmäpuheenvuorojen ja muiden puheenvuorojen enimmäiskestoksi päätetään kymmenen (10) minuuttia, ja yli kahden (2) minuutin puheenvuorot pidetään puhujakorokkeelta

- valtuustoaloitteen jättämisen yhteydessä on mahdollista käydä lähetekeskustelu, jossa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja voi pitää korkeintaan kahden (2) minuutin puheenvuoron, jonka jälkeen puheenjohtaja myöntää pyydettäessä kaksi lyhyttä kommenttipuheenvuoroa.

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti kokoontumisesta ja puheenvuoroista seuraavasti:

- valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina alkaen klo 18.00

- valtuutettujen ryhmäpuheenvuorojen ja muiden puheenvuorojen enimmäiskestoksi päätetään kymmenen (10) minuuttia, ja yli kahden (2) minuutin puheenvuorot pidetään puhujakorokkeelta

- valtuustoaloitteen jättämisen yhteydessä on mahdollista käydä lähetekeskustelu, jossa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja voi pitää korkeintaan kahden (2) minuutin puheenvuoron, jonka jälkeen puheenjohtaja myöntää pyydettäessä kaksi lyhyttä kommenttipuheenvuoroa.

 

 

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi