Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 21


 

 

Kuntalaisaloitteet 2021

 

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 98 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

 

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

Lieksan kaupungin hallintosäännön 155 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä.

 

Vuonna 2020 vastaanotetuista kuntalaisaloitteista on käsitelty loppuun seuraavat aloitteet:

 

Kuntalaisaloite 23.6.2020 Esitys puuveistoksen sijoittamisesta Lieksan kaupungin keskustaan

 

Kuntalaisaloite 21.12.2020 Ympäristötaideteospuiston perustaminen

 

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 11.5.2021 § 21 päättänyt hyväksyä kaupunkikeskusyhdistyksen teettämän hankesuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi sekä esittää, että "Vuosikasvu"-puuveistoksen sijoittaminen huomioidaan ympäristötaidepuiston suunnittelussa. Vihertyöntekijä päätettiin nimetä yhteyshenkilöksi taidepuiston jatkosuunnittelua ja käytännön toimenpiteiden toteuttamista varten.

 

Vuonna 2021 Lieksan kaupunki on vastaanottanut seuraavat kuntalaisaloitteet:

 

1. Kuntalaisaloite 12.1.2021 Varisvaaran venepaikkojen uusimiskorjaus

 

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 9.3.2021 § 15 todennut, että Varisvaaran venerannan ajanmukaistaminen uusimiskorjauksilla ei ole mahdollista ilman investointimäärärahaa. Lieksan kaupungin satamien kehittämissuunnitelman sekä laituri- ja venepaikkojen kunnostussuunnitelman mukaisesti satamien ja venerantojen kunnostukset kohdistuvat tulevina vuosina Kolin ja Lieksan satamien kehittämiseen sekä kunnostussuunnitelman mukaisiin laituri- ja venepaikkoihin.

 

2. Kuntalaisaloite 15.2.2021 Liikunnan tukeminen, seniori- ja juniorikortit

 

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 6.4.2021 § 59 todennut, että liikuntatoimen talousarviossa on huomioitu nuorten ja seniorien liikuntatoimen tukeminen seurojen ja yhdistysten toiminta- ja kohdeavustusten kautta. Avustuksia jaetaan liikuntaan vuosittain noin 68 000 euroa. Suurin osa niistä kohdennetaan urheiluseurojen toiminta-avustuksiin. Avustuksia voidaan myöntää myös seurojen ja yhdistysten järjestämiin aikuisten, ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten liikunnallisiin retkiin ja tapahtumiin. Seurojen ja yhdistysten toiminnan tukemiseen perustuvaa järjestelmää ei ole syytä vaihtaa yksittäisten harrastajien taloudelliseen tukemiseen perustuvaan järjestelmään.

 

3. Kuntalaisaloite 11.3.2021 Sivukylien palvelutaso

 

Sivukylien kehittämiseksi on tehty aloite, josta maankäyttöpäällikkö on pyytänyt tarkennuksia 23.6.2021. Aloitteentekijältä ei ole saatu vastausta, joten aloitteen käsittely ei ole edennyt.

 

4. Kuntalaisaloite 27.3.2021 Yksityisen perhevuoron varaaminen uimahalliin

 

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 15.6.2021 § 103 todennut, että aloite yksityisen perhevuoron varaamisesta uimahalliin on tehty koronasta johtuneen uimahallin sulkutilan aikana ja aloite liittyy uimahallin koronarajoitusten aikaiseen käyttöön. Näin ollen aloite ei ole enää ajankohtainen uimahallin ollessa auki kaikille käyttäjäryhmille. Uimahallia on mahdollista varata maksua vastaan yksityistilaisuuksia varten.

 

5. Kuntalaisaloite 14.5.2021 Saunallinen talviuintipaikka

 

Aloitteessa ehdotetaan sauna-/uintipalvelua kaupunkilaisille ja vierailijoille.

 

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 2.11.2021 § 157 todennut, että Lieksan kaupunki on saneerannut avantouinnin käyttöön liikuntavälinevarasto-pukuhuoneen Lieksanjoen varressa. Rakennuksessa on pukuhuoneet ja wc:t uimareiden käyttöön ja se on talviuinnin käytössä lokakuun alusta huhtikuun loppuun. Lisäksi kaupunki avustaa avantouinnin sähkö- ja vesilaskukuluja sekä aurauskuluja kohdeavustuksina. Erillisen saunarakennuksen rakentaminen ja ylläpito talviuintia varten olisi kallis investointi, joten saunarakennusinvestointia ei nähdä perusteltuna toteuttaa.

 

6. Kuntalaisaloite 8.6.2021 Kukkaniitty Brahea-kampuksen ruohoalueelle

 

Aloitteessa ehdotetaan kukkaniityn luomista Brahea-kampuksen ruohoalueelle. Asiaan on saatu lausunto yläkoulun ja lukion rehtorilta ja aloite käsitellään hyvinvointilautakunnan kokouksessa huhtikuussa 2022.

 

7. Kuntalaisaloite 11.6.2021 Minigolfrata Lieksaan

 

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 5.10.2021 § 144 todennut, että minigolfratoja on tyypillisesti kylpylöiden ja leirintäalueiden yhteydessä. Ratojen hinnat vaihtelevat radan koon ja varustelun mukaan 7 000 ja 20 000 euron välillä. Minigolfrata ei ole varsinainen liikuntapaikka ja se sopii paremmin yksityisen toimijan toteutettavaksi. Lieksan kaupungilla ei ole palvelupistettä, joka olisi läpi kesän avoinna ilta-aikaan.

 

8. Kuntalaisaloite 23.7.2021 Hidaste Peltolankadulle

 

Aloitteessa esitetään, että Peltolankadun alkupäähän rakennettaisiin hidaste, koska mukaan mopoilijat, mönkkäripojat ja suuri osa autoilijoista kaahaa ylinopeutta ja aihettaa jatkuvasti vaaratilanteita sekä meluhaittaa.

 

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 12.10.2021 § 48 todennut, että kaupungin alueelle rakennettujen hidasteiden vaikutus liikennekäyttäytymiseen on osoittautunut vähäiseksi. Johtokunta on päättänyt, että Peltolankadulle sijoitetaan siirrettävä nopeusnäyttötaulu todellisten ajonopeuksien selvittämistä varten.

 

9. Kuntalaisaloite 28.9.2021 Citymarketin parkkipaikan jätepisteelle näkösuoja

 

Hallintosihteeri on lähettänyt vastauksen kuntalaisaloitteeseen 8.12.2021. Vastauksessa todetaan, että ekopistettä hoitaa Rinki. Ekopiste ei sijaitse kaupungin omistamalla tontilla, joten aloitteentekijää on kehotettu ottamaan yhteyttä aidan rakentamiseen liittyen Rinkiin tai K-Citymarketiin (Lieksan Talouskauppa Nuutinen Oy), jonka parkkipaikalla kierrätysastiat sijaitsevat.

 

10. Kuntalaisaloite 12.10.2021 Kaiteen rakentaminen Lieksan sataman uimarannalle tai kahluuallas vanhuksille ja lapsille

 

Aloitteen käsittely edellyttää maaperän tutkimista Lieksan satamassa, joten aloite käsitellään hyvinvointilautakunnassa kevään 2022 aikana.

 

11. Kuntalaisaloite 21.10.2021 Kodan penkit, WC-tilojen avaimet ja kodan vara-avain

 

Aloitteessa ehdotetaan sataman grillikodan penkkien korottamista sekä sataman wc-tilojen avaimen ja kodan toisten avaimien luovuttamista varaajalle.

 

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 8.2.2022 § 9 todennut, että grillikodan penkit pyritään korottamaan nostovaran verran ylemmäksi kevään 2022 aikana. Kuntatekniikkaliikelaitos on hankkinut kodan lisäavaimia käyttöön niin, että toiset avaimet on mahdollista luovuttaa varaajalle kodan varauksen yhteydessä. Sataman wc-tiloja ei ole tarkoitettu talvikäyttöön vesijohdon jäätymisvaaran vuoksi, mutta kesäkaudella wc-tilat pyritään pitämään avoinna ympäri vuorokauden. Johtokunta on päättänyt, että wc-tilojen käyttöä ryhdytään valmistelemaan ympärivuotiseksi.

 

12. Kuntalaisaloite 21.10.2021 Penkin hankinta kävelyreitille ja betonirenkaan poisto

 

Aloitteessa ehdotetaan joenrantareitin varteen uutta penkkiä rikkoutuneen tilalle sekä joen rannalla olevan betonirenkaan poistamista.

 

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 16.11.2021 § 175 todennut, että Lieksan kaupungin liikuntatoimi toimittaa alueelle uuden penkin ja roskasäiliön penkin viereen keväällä 2022. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 16.11.2021 § 56 todennut, että betonirengas on poistettu joen rannasta.

 

13. Kuntalaisaloite 13.12.2021 Virtuaalivesijumppalaitteiston hankkiminen uimahallille

 

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 1.2.2022 § 24 todennut, että virtuaalivesijumppalaitteiston hankinta otetaan esille vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

14. Kuntalaisaloite 21.12.2021 Hyvinvoinnista kulttuuriksi?

 

Aloitteessa esitetään, että hyvinvointilautakunnan ja -johtajan nimikkeet vaihdettaisiin esimerkiksi kulttuurilautakunnaksi ja -johtajaksi.

 

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 11.1.2022 § 12 ja todennut, että kunnan perustehtäviin kuuluu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lieksan kaupungin organisaatiouudistuksessa 2017 mm. yhdistettiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä sivistyslautakunta hyvinvointilautakunnaksi. Sivistysjohtajan virkanimike muutettiin hyvinvointijohtajaksi. Näillä muutoksilla vastattiin lainsäädännön kautta tulleisiin vaatimuksiin terveyden ja hyvinvoinnin vastuutahojen nimeämisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä päävastuu on hyvinvoinnin palvelualueella. Lautakunnan nimeä ja palvelualueen johtajan virkanimikettä ei ole hyvinvointilautakunnan mukaan tarkoituksenmukaista muuttaa.

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.1.2022 § 35 yhtyä hyvinvointilautakunnan esittämään mielipiteeseen ja sen perusteluihin.

 

15. Kuntalaisaloite 29.12.2021 Jäähyväisjuhlien järjestäminen Mähkönsillalle

 

Aloitteessa ehdotetaan yhteisten jäähyväisjuhlien järjestämistä kaarisillalle tarjoiluineen. Järjestäjinä olisivat kunta, kaupunkiyhdistys ja seurat sekä yhdistykset.

 

Aloite tullaan käsittelemään kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa myöhemmin.

 

16. Kuntalaisaloite 31.12.2021 Työttömien uimahallimaksun alentaminen

 

Aloitteessa esitetään työttömien uimahallimaksun alentamista. Samasta aiheesta on tehty myös valtuustoaloite 29.11.2021. Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 11.1.2022 § 10 alentaa työttömien henkilöiden uimahallilipun hintaa 6 eurosta 4,50 euroon / kerta 1.2.2022 alkaen sekä lopettaa työttömille henkilöille tarkoitetun ilmaisen viikoittaisen uintivuoron.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus saattaa vuonna 2021 tehdyt aloitteet ja niiden käsittelyn kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti saattaa vuonna 2021 tehdyt aloitteet ja niiden käsittelyn kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

 

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi

 

 Hallintosihteeri Sari Leinonen, p. 040 1044 706,

 sähköposti sari.leinonen(at)lieksa.fi

 

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 21  

77/00.02.00.04/2022  

 

 

Kaupunginhallitus saattaa vuonna 2021 tehdyt aloitteet ja niiden käsittelyn kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto merkitsi vuonna 2021 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden käsittelyn tiedoksi.

 

 

 

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi

 

 Hallintosihteeri Sari Leinonen, p. 040 1044 706,

 sähköposti sari.leinonen(at)lieksa.fi