Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 22


 

 

Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä

 

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 99 

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja

 

Lieksan kaupungin hallintosäännön 33 §:n mukaan toimielin tai viranhaltija voi siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi siirtää toimivaltaa edelleen.

 

Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelon pitämisestä vastaa hallintopalvelut. Luettelo annetaan tiedoksi valtuustolle vuosittain viimeistään maaliskuussa.

 

Hallinto:

 

Kaupunginhallituksen päätös § 83/5.3.2018  Palkkatukilainojen myöntäminen - toimivalta hallintojohtajalle.

 

Kaupunginhallituksen päätös § 332/1.11.2021  Toimivalta myydä kaupungin omistuksessa olevia, käytöstä poistettuja rakennuksia, jotka kaupungin toimitilojen toimenpideohjelmassa on merkitty merkinnällä "realisoitavat/purettavat" - toimivalta kaupunginjohtajalle.

 

Hyvinvointi:

 

Hyvinvointilautakunnan päätös § 106/15.6.2021  Pielisen museon ja Paaterin palvelusopimusten tekeminen - toimivalta museonjohtajalle.

 

Hyvinvointilautakunnan päätös § 118/24.8.2021  Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättäminen - toimivalta hyvinvointijohtajalle 31.7.2022 saakka.

 

Elinvoima:

 

Kaupunginhallituksen päätös § 144/20.5.2019  Viisi vuotta pidemmän vuokrasopimuksen päätäntävalta yleisiin alueisiin rinnastettavilla alueilla yleishyödyllisissä tarkoituksissa ja korkeintaan kymmenen vuoden vuokrasopimuksen päätäntävalta pellon vuokrauksessa - toimivalta maankäyttöpäällikölle. 

 

Kaupunginhallituksen päätös § 120/6.4.2020  Päätösvallan delegointi yksityisyrittäjien toimintatukiasioissa koronavirustilanteessa - toimivalta elinvoimajohtajalle ja hänen poissa ollessaan kaupunginjohtajalle.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee luettelon toimivallan siirtopäätöksistä tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä luettelon toimivallan siirtopäätöksistä tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi

 

 Hallintosihteeri Sari Leinonen, p. 040 1044 706,

 sähköposti sari.leinonen(at)lieksa.fi

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 22  

79/00.02.16.00/2022  

 

 

Kaupunginhallitus saattaa luettelon toimivallan siirtopäätöksistä tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto merkitsi toimivallan siirtopäätökset tiedoksi.

 

 

Lisätietoja Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020,

 sähköposti johanna.tahkio(at)lieksa.fi

 

 Hallintosihteeri Sari Leinonen, p. 040 1044 706,

 sähköposti sari.leinonen(at)lieksa