Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 25


 

 

Valtuustoaloite Lieksan kaupungin turvallisen tilan periaatteista

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 25  

219/00.02.00.03/2022  

 

Turvallisen tilan periaatteet Lieksan kaupungille

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut (valtuustoryhmät) ehdotamme, että Lieksan kaupungille valmistellaan turvallisemman tilan periaatteet, joita noudatetaan kaikissa kaupungin hallinnoimissa tiloissa, valmistelevissa ja päättävissä kokouksissa, tapaamisissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa muuallakin.

 

Turvallisen tilan periaatteiden laatiminen ja noudattaminen on tullut ajankohtaiseksi sosiaalisen ja yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin muuttumisen myötä. Turvallisen tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan fyysinen, sosiaalinen ja henkinen tila, jossa kaikki omalla toiminnallaan pyrkivät rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua. Jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta. (Suomen YK-liitto, https://yksliitto.fi/turvallinen_tila; luettu 25.3.2022.)

 

Tarve mainittujen periaatteiden määrittämiseen ja noudattamiseen on syntynyt edellä mainitun Suomen YK-liiton lisäksi nuorisojärjestöjen (muun muassa Allianssi ry), eri puolueiden nuoriso- ja naisjärjestöjen, opiskelijajärjestöjen ja ammattiliittojen (muun muassa OAJ) ja kaupunkien (Helsinki) keskuudessa. Turvallisen tilan periaatteiden määrittäminen edistäisi lieksalaista demokratiaa, avointa ja vaikuttavaa keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Tällä on merkittävä vaikutus myös lieksalaisten hyvinvointiin.

 

Periaatteissa voidaan antaa ohjeita esimerkiksi tähän tapaan:

 

- anna jokaiselle sekä henkisesti että fyysisesti riittävä tila,

 

- keskusteluissa älä oleta; et voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta, sukupuolta etkä itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan

 

- ole kunnioittava; älä kyseenalaista toisen erilaisuutta,

 

- anna tilaa; huolehdi, että mahdollisimman monet tulevat keskustelussa kuulluiksi,

 

- älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja toisia ihmisiä kohtaa, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan,

 

- älä halvenna tai nolaa toisia ja niin edelleen.

 

Periaatteet tulisi määritellä kohtuullisessa aikataulussa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen pohjalta Lieksan kaupungissa sovellettaviksi.

 

 Anne Kaarina Keronen

 Ari Marjeta

 

Päätös Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.