Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 14


 

 

Valtuustoaloite liukuesteiden hankkimisesta  Lieksan eläkeläisille

 

Hyvinvointilautakunta 01.02.2022 § 26 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Valtuutetut Anne Kaarina Keronen ja Ari Marjeta tekivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.11.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Viime valtuustokaudella silloinen valtuutettu Paavo Muhonen teki aloitteen kenkiin kiinnitettävien liukuesteiden hankkimiseksi eläkeläisille. Aloitetta ei tuolloin kannatettu. Tämä valtuustoaloite uusitaan nyt. On tiedossa, että hyvin monet eläkeikäiset hankkivat itse liukuesteensä ja nastakenkänsä. Kuitenkaan tämän halvan onnettomuuksien ehkäisemisen välineen hankkiminen ei tulisi olla varallisuudesta ja tuloista riippuvainen.

 

Tiedämme, että yksi lonkkaleikkaus maksaa noin 20 000€. Se aiheuttaa taloudellista taakkaa ja inhimillistä kärsimystä. Iäkkään ihmisen kuntoutuminen vaativasta leikkauksesta voi kestää ja samalla liikuntakyky heikentyä ratkaisevan paljon.

 

Esitämme, että parhaillaan valmistelussa olevaan vuoden 2022 talousarvioon lisätään 20 000€ liukuesteiden hankkimiseksi ja ratkaistaan se taho, jonka vastuulla liukuesteiden jakaminen olisi".

 

Hyvinvointilautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen:

 

Kenkien pohjiin kiinnitettäviä liukuesteitä on ollut markkinoilla jo pitkään, ja hyvin todennäköisesti varsin monella lieksalaisella 65 vuotta täyttäneellä henkilöllä on joko kenkiin kiinnitettävät liukuesteet tai liukkaan sään talvijalkineet käytössään. Toisaalta kaikki yli 65 -vuotiaat eivät ole aktiivisia ulkoliikkujia talviolosuhteissa.

 

Kenkiin kiinnitettävien liukuesteiden hankkimisessa on hinnan ohella kiinnitettävä huomiota laatuun ja kiinnitettävyyteen. Ikäihmisten käyttöön hankittavien liukuesteiden tulee olla helposti kiinnitettävissä kenkiin ja kiinnitysmekanismin tulee olla sellainen, että liukuesteet pysyvät varmasti paikoillaan käytön aikana. Mahdollinen hankinta on kilpailutettava, ja sekä laatuun että käytettävyyteen liittyvät asiat ovat haasteellisia kilpailutuksen näkökulmasta.

 

Markkinoilla olevien, kenkiin kiinnitettävien liukuesteiden hinta vaihtelee n. 5 eurosta aina 50 euroon liukuesteiden koosta ja laadusta riippuen.

Lieksassa asuu väestötilaston mukaan 4 161 65-vuotta täyttänyttä henkilöä. On vaikea arvioida, kuinka moni eläkkeellä oleva lieksalainen haluaisi ottaa käyttöön kaupungin lahjoittamat liukuesteet, mutta aloitteessa esitetty määräraha todennäköisesti riittäisi hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin.

 

Liukuesteiden hankintaprosessiin liittyy kilpailutuksen ohella myös muita haasteita, jotka on huomioitava päätöstä tehtäessä.

Aloitteessa todetaan, että liukuesteiden jakamisesta vastaisi joku erikseen sovittava taho. Jakelun yhteyteen tulisi organisoida liukuesteiden käyttöön liittyvä opastus, jotta liukuesteistä saataisiin suurin mahdollinen hyöty. Liukuesteet tulisi myös jakaa tasapuolisesti kaikille niitä tarvitseville ja haluaville. Tässä yhteydessä pitäisi ratkaista, millä tavoin jakelu toteutetaan keskustaajaman ulkopuolella asuville eläkeläisille. Lisäksi on ennakkoon mahdotonta arvioida, jäisivätkö kaupungin lahjoittamat liukuesteet todelliseen käyttöön. Kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä on ollut markkinoilla jo pitkään, ja niitä hankkineet henkilöt ovat tottuneet tietyntyyppisten liukuesteiden kiinnittämiseen ja käyttöön.

 

Lieksan kaupunki kantaa perustehtäväänsä kuuluvaa vastuuta liukkauden torjunnasta mm. hoitovastuullaan olevien liikenneväylien ja kiinteistöihin liittyvien alueiden hiekoittamisesta. Kaupungin onkin järkevää panostaa nimenomaan niihin asioihin, jotka hyödyttävät mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia asukkaita.

 

Hyvinvointilautakunta lausuu mielipiteenään kaupunginvaltuuston 17.12.2018, § 82 mukaisesti, että kaupunki ei hanki kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä yli 65 -vuotiaille lieksalaisille.

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esittelyosan mukaisen lausunnon vastauksenaan liukuesteiden hankkimisesta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä esittelyosan mukaisen lausunnon vastauksenaan liukuesteiden hankkimisesta tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

 

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, puh. 0401044101

 sähköposti arto.sihvonen@lieksa.fi

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 54 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan lausunnon vastaukseksi valtuustoaloitteeseen liukuesteiden hankkimisesta Lieksan eläkeläisille.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan lausunnon vastaukseksi valtuustoaloitteeseen liukuesteiden hankkimisesta Lieksan eläkeläisille.

 

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, puh. 0401044101

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 14  

909/00.02.00.03/2021  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan lausunnon vastaukseksi valtuustoaloitteeseen liukuesteiden hankkimisesta Lieksan eläkeläisille.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä hyvinvointilautakunnan lausunnon vastaukseksi valtuustoaloitteeseen liukuesteiden hankkimisesta Lieksan eläkeläisille.

 

 

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, puh. 040 1044 101,

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi