Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 19


2 Kaavoituskatsaus 2022 liitekarttoineen

 

 

Lieksan kaupungin kaavoituskatsaus 2022

 

Kaupunginhallitus 15.03.2022 § 91 

 

 

Valmistelija Maankäyttöpäällikkö

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus maakunnan liitossa ja kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan myös kaavaprosessit ja esitellään laadinnassa olevat tai laadintaan tulevat kaavatyöt lyhyesti. 

 

Vuonna 2021 valmistui merkittäviä yleiskaavoja. Yleiskaavoista ovat saaneet lainvoiman:

  • Kolin itärinteen rantaosayleiskaava (KV 25.1.2021 § 4).
  • Lieksan keskustaajaman osayleiskaava (KV 31.5.2021 § 44).
  • Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+ (KV 21.6.2021 § 54).
  • Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ (KV 20.12.2021 § 151.

 

Lisäksi Lieksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 31.1.2022 § 8 Koli-Ahmovaaran osayleiskaavan 2040+. Kaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin asettaa kaava voimaan, mikäli mahdollista, jo valituskäsittelyn aikana kaavan alueilta, joille valituksen sisältö ei kohdistu. Kaava toimisi siten jo lähiaikoina Kolin alueen asemakaavojen laadintaperusteena sekä muuta maankäyttöä, rakentamista ja luvittamista ohjaavana kaavana.

 

Lieksan alueella on laadinnassa vielä kaksi muuta yleiskaavaa (Hattusaaren rantaosayleiskaava ja Ylä-Kolintie 25 osayleiskaavan muutos). Nämä laaditaan kaupungin omana työnä. Tavoitteena on tuoda molemmat kaavat kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2022 aikana.  

 

Laadittavien yleiskaavojen kartta on kaavoituskatsauksen liitteenä 1.

 

Vuoden 2021 aikana on saatu lainvoimaiseksi seuraavat asemakaavat:

  • Oravatien alueen asemakaavan muutos (KV  29.3.2021 § 19).
  • Lepolantie 1 ja 3 asemakaavan muutos (KV 29.3.2021 § 20).
  • Sote-keskuksen asemakaavan muutos (KV 20.12.2021 § 149).
  • Kevätniemen teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus (KV 20.12.2021 § 150).

 

Lisäksi Lieksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.12.2021 § 152 Mähkönsillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Kaavoituskatsauksessa on esitetty yhteensä 16 laadinnassa olevaa asemakaavaa. Erikseen esille nostettavia merkittäviä ja strategisesti ajankohtaisia kaavoja ovat Kolin kaupunginosaa laajentavat uudet asemakaavat (Purnulahti, Kolin kylän asuntoalue ja Kolin keskusta). Kolilla jatketaan myös Ylä-Kolintie 25 asemakaavan laatimista.

 

Esille on syytä nostaa myös kantatiellä 73 aloitettava uuden Lieksanjoen sillan asemakaava. Hankkeella mahdollistetaan vanhan sillan korvaaminen uudella sillalla ja siten varmistetaan Lieksanjoen yli menevä liikenne pitkälle tulevaisuuteen. Kaavalla tutkitaan myös muun muassa Siltakadun ja Kaupunginniemen saavutettavuutta kantatieltä.

 

Muita merkittäviä asemakaavoja ovat: Termänranta, Rantakylän teollisuusalue ja Kiramonranta. Näillä edistetään Lieksan yritystoimintaa sekä monipuolista asumista Lieksanjoen varrella.

 

Laadittavien asemakaavojen kartta on kaavoituskatsauksen liitteenä 2.

 

Lieksan alueella on laadinnassa myös ranta-asemakaavoja. Nämä laaditaan yksityisten toimesta. Merkittävin näistä on Ruunaan alueen matkailua tukeva Metsähallituksen laatima Ruunaan ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavojen alueet ilmenevät myös kaavoituskatsauksen liitteestä 1.

 

Kaavoituskatsauksessa mukana olevien kaavatöiden lisäksi voi vireille tulla sellaisia kaavoja, jotka eivät ole vielä tiedossa tai ajankohtaisia. Näistä tiedotetaan erikseen.

 

Kaupunginvaltuuston 31.5.2021 § 45 hyväksymän hallintosäännön 26 §:n (kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta) mukaan kaupunginhallitus päättää kaavoituskatsauksen hyväksymisestä. Kaavoituskatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja asetetaan kuulutuksella yleisesti nähtäville vähintään 14 vuorokauden ajaksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan Lieksan Lehdessä, kaupungin Internet-sivuilla ja virallisella ilmoitustaululla.

 

Lieksan kaupungin kaavoituskatsaus 2022 on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä Lieksan kaupungin kaavoituskatsauksen 2022,

2. saattaa asiakirjan tiedoksi kaupunginvaltuustolle,

3. kuuluttaa asiakirjan yleisesti nähtäville vähintään 14 vuorokauden ajaksi ja

4. tiedottaa nähtävilläolosta Lieksan Lehdessä, kaupungin Internet-sivuilla ja virallisella ilmoitustaululla.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Lieksan kaupungin kaavoituskatsauksen 2022,

2. saattaa asiakirjan tiedoksi kaupunginvaltuustolle,

3. kuuluttaa asiakirjan yleisesti nähtäville vähintään 14 vuorokauden ajaksi ja

4. tiedottaa nähtävilläolosta Lieksan Lehdessä, kaupungin Internet-sivuilla ja virallisella ilmoitustaululla.

 

 

Lisätietoja Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti, puh. 04010 44840,

 sähköposti jukka.haltilahti(at)lieksa.fi

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 19  

325/10.00.00.01/2020  

 

 

Kaupunginhallitus saattaa kaavoituskatsauksen 2022 tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto merkitsi kaavoituskatsauksen 2022 tiedoksi.

 

 

 

Lisätietoja Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti, puh. 040 1044 840,

 sähköposti jukka.haltilahti(at)lieksa.fi