Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 57 

 

Lieksan kaupungin strategian 2030 päivittäminen

 

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 221 

 

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja

 

Kuntalain §37 mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

 

Lieksan kaupungin strategia 2030 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 20.6.2016 § 31. Uuden, valitun valtuuston kanssa linjattiin syksyllä 2021, että voimassa olevaa strategiaa lähdetään päivittämään, ja erityisesti terävöittämään arvoja ja painopistealueita. Johtuen toimintaympäristön tulevista muutoksista (mm. hyvinvointialue) ja niiden aiheuttamista vaikutuksista kuntiin todettiin, että strategiatyö käynnistetään vasta loppuvuodesta, jolloin tulevaa pystyttäisiin paremmin ennakoimaan. Strategiatyö käynnistettiin valtuustoseminaarilla 10.12.2021.

 

Kuntalaisia ja muita kohderyhmiä osallistettiin laajasti strategiaprosessiin sen eri vaiheissa. Innoduel-kyselytyökalun kautta toteutettiin kyselyt kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille sekä konsernin henkilökunnalle. Osallisuuskyselyn tuloksia hyödynnettiin hyvinvointipalveluiden lisäksi strategiatyössä. Lisäksi seutukaupunkiverkoston keväällä 2022 toteutettu vetovoimatutkimus tuloksineen kuului strategia-aineistoon.

 

Kaupungin strategiaa käytiin läpi kyläkierroksilla, jotka toteutettiin 15.3.-7.4.2022 yhdeksässä eri tilaisuudessa. Kyläkierroksen järjestivät yhteistyössä Lieksan kaupunki, kylät, Vaara-Karjalan Leader ry ja Maaseudun Sivistysliitto, ja kaupunki nosti kierrosten aikana esiin ajankohtaisten asioiden lisäksi erityisesti strategiaa.

 

Kaupunki järjesti strategian työpajat 15.3.2022 yhdistyksille ja yrityksille. 16.3.2022 toteutettiin strategian kuntalaisfoorumi Brahe-salissa.

 

Kaupungin henkilöstö työsti henkilöstöstrategiaa kaupungin strategian osana kevään aikana.

 

Valtuusto käsitteli strategiaa kevään aikana pidetyissä valtuustoseminaareissa 30.3.2022 ja 24.5.2022, ja kaupunginhallitus omassa seminaarissaan 11.5.2022.

 

Valtuuston viimeisimmän strategiaseminaarin pohjalta hioutunutta strategia-aineistoa esiteltiin 31.5.2022 Retkiaitalla pidetyssä kuntalaistilaisuudessa valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston sekä kaupunginjohtajan toimesta. Kuntalaistilaisuuden lisäksi päivitettyä strategiaa esiteltiin sähköisesti kaupungin sosiaalisen median kanavissa Youtubessa ja Facebookissa torstaina 2.6.2022. Esittely jäi tallenteena kanaville, ja kaikille annettiin mahdollisuus esittää uuteen strategiaan liittyviä kysymyksiä somekanavien julkaisujen kommentointiosiossa tai yksityisviesteillä 7.6. saakka.  

 

Esittelytilaisuuksien jälkeen yhdistyksillä ja yhteisöillä oli mahdollisuus kommentoida strategian sisältöä. Varsinaiset lausuntopyynnöt lähetettiin Lieksan Yrittäjät ry:lle ja Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry:lle.

 

Strategiaa esiteltiin myös vaikuttamistoimielinten kokouksissa, ja pyydettiin heitä toimittamaan lausunnot asiasta. Samoin viimeisteltyä strategiaa on käsitelty kaupungin tytäryhtiöiden, Lieksan Kiinteistöt Oy ja Lieksan Kehitys Oy LieKe, hallituksissa. Kaupungilla strategiaa esiteltiin esimiestunnilla 30.5., ja pyydettiin kommentteja sisältöön yksiköiden henkilökunnalta.

 

Kommenteja ja lausuntoja saatiin vanhusneuvostolta, SDP:n Lieksan kunnallisjärjestö ry:ltä, Lieksan Yrittäjät ry:ltä, Lieksan Luonnonystävät ry:ltä, Brahean Kriivarit ry:ltä sekä yhteisenä lausuntona Lieksan Kaupunkikeskusyhdistys ry:ltä ja Lieksan Vaskiviikon Kannatusyhdistys ry:ltä. Lisäksi kaupungin tulosyksiköt antoivat sisältöön kommentteja ja keskustelua käytiin facebookissa.

 

Strategian sisältöön tulleet kommentit ja lausunnot olivat pääosin positiivisia, ja kannattivat strategian sisältöä ja tiivistetyä muotoa. Kehitettävät asiat liittyivät erityisesti strategian toteuttamiseen ja mitattavuuteen, mitkä täsmentyvät talousarvion laadintavaiheen toimenpideohjelmassa ja talousarviotavoitteissa. Lisäksi nostettiin esille mm. kuntalaisiin, luontoon ja kulttuuriin liittyviä kokonaisuuksia, joita olisi toivottu strategiassa käsiteltävän.

 

Koko strategiaprosessin aikana syntyi paljon siihen liittyvää materiaalia, ja strategian sisältöä terävöitettiin prosessin edetessä konsultin avulla. Lopulliseen strategiadokumenttiin on kitetytetty prosessin edetessä esiin tulleet nousseet arvot ja menestyksen kärjet, ja niistä johdetaan kaupungin toiminnalliset tavoitteet tuleville vuosille.

 

Lieksan kaupungin tulevaisuudenkuva linjattiin pidettävän samana kuin alkuperäisessä 2030 strategiatyössä. Lieksan tulevaisuudenkuva on Energinen ja rohkea menestyjä.

 

Arvoiksi määriteltiin positiivisuus, yhteistyö ja johtajuus.

Positiivisuus
Puhumme ja toimimme kannustavasti ja näemme hyvän. Yhteistyö, viestintä ja palvelu on positiivista. Viestimme Lieksasta positiivisesti rakentaen hyvää ilmapiiriä. Emme piilota mutkia matkassa vaan osaamme ottaa ne esille rakentavasti ja mietimme, miten me asian ratkaisemme.

Yhteistyö
Teemme yhteistyötä kaikissa toimissamme moneen suuntaan. Teemme yhteistyötä laajasti ja kehitämme Lieksaa yhteistyössä asiakkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Vahvistamme  kuntalaisten osallisuutta parantaaksemme hyvinvointia.

Johtajuus
Olemme rohkeita päätöksenteossamme ja viemme asioita ja päätöksiä tavoitteellisesti eteenpäin Lieksan elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvun edistämiseksi. Olemme idearikkaita ja innovatiivisia edelläkävijöitä kuntakentällä. Jokainen on oman työnsä ja elämänsä johtaja, joka ottaa vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista.  Jokaisella lapsella, nuorella, aikuisella ja ikäihmisellä on vaikutusvaltaa omaan elämäänsä sekä kunnan palveluiden muotoutumiseen.

 

Lieksan menestyksen kärjiksi linjattiin:

 

Julkisuuskuva ja viestintä
. Viestimme ylpeästi ja positiivisesti Lieksasta
. Olemme aktiivisia viestijöitä monessa kanavassa
. Kerromme monipuolisesti Lieksan hyvän elämän ja harrastamisen mahdollisuuksista

Työ, toimeliaisuus ja yritystoiminta
. Saamme uusia yrityksiä Lieksaan
. Palvelemme ja tuemme yrityksiä aktiivisesti
. Nostamme matkailun ja biotalouden vahvaksi voimavaraksi

Terävä taloudenpito
. Ennakoimme
. Sujuvoitamme toimintaa
. Resursoimme järkevästi

 

Strategian sisältö on tiivistetty seuraavaan kuvaan:

 

 

 

 Lieksan kaupungin strategia liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

- käydä keskustelun lausunnoista/kommenteista, joita Lieksan kaupungin strategia 2030 sisällöstä on annettu.
- esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn Lieksan kaupungin strategia 2030 oheisen liitteen mukaisena.

 

Päätös Kaupunginhallitus

- kävi keskustelun lausunnoista/kommenteista, joita Lieksan kaupungin strategia 2030 sisällöstä on annettu ja totesi, että strategian mittareita kehitetään strategian toteutuksen edetessä,

- päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn Lieksan kaupungin strategian 2030 oheisen liitteen mukaisena.

 

 Merkittiin, että tämän asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus keskusteli valmistelussa olevista asioista. Susanna Saastamoinen poistui keskustelun aikana klo 18.48.

 

Lisätietoja Elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen, p. 040 1044 009,

 sähköposti susanna.saastamoinen(at)lieksa.fi

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 57  

382/00.01.02.00.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn Lieksan kaupungin strategian 2030 oheisen liitteen mukaisena.

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Anne Kaarina Keronen teki esityksen, että strategiaa ei hyväksytä kaupunginhallituksen päätösesityksen mukaisesti. Hän esitti, että valtuusto hyväksyy sen sijaan hänen laatimansa strategian, joka on pöytäkirjan liitteenä 'Anne Kaarina Kerosen vastaesitys kaupungin strategiaksi'.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Anne Kaarina Kerosen esitystä ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä päivitetyn Lieksan kaupungin strategian 2030 oheisen liitteen 'Lieksan kaupungin strategia 2030' mukaisena.

 

 Anne Kaarina Keronen jätti eriävän mielipiteen ".Lieksan kaupunginvaltuuston kokouksen 20.6.2022 asialistan kohtaan 8, joka koskee Lieksan kaupungin strategian 2030 päivittämistä. Diaarinumero on 373/00.01.02.00.00/2022. Olen esittänyt perusteluni ryhmäpuheenvuorossa ja esittänyt kirjallisen muutosehdotuksen asiassa."

 

Lisätietoja Elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen, p. 040 1044 009,

 sähköposti susanna.saastamoinen(at)lieksa.fi