Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 323


 

 

Lieksan kaupungin lausunto valtioneuvoston asetuksesta kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

 

Hyvinvointilautakunta 04.10.2022 § 149 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen aiheuttaa muutoksia myös kotoutumisen edistämisen tehtävänjakoon ja rahoitukseen. Kotoutumiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamista valtion varoista ohjaavaan asetukseen esitetään muutosta siten, että siinä säädettäisiin kunnalle maksettavien korvausten lisäksi myös hyvinvointialueille maksettavista laskennallisista korvauksista.

 

Valtioneuvoston asetuksella kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista (1393/2011) 1 §:ssä säädetään kunnalle maksettavan laskennallisen korvauksen määrästä. Sen mukaan kunnalle maksetaan tällä hetkellä valtion varoista laskennallista korvausta kotoutumislain 45 §:ssä tarkoitetun toiminnan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista siten, että korvaus on seitsemän vuotta täyttäneen henkilön osalta 2 300 euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaan osalta 6 845 euroa vuodessa.

 

Nykyinen laskennallinen korvaus esitetään jaettavaksi kunnan ja hyvinvointialueen välillä vastaten arviota laskennallisella korvauksella katettavien kustannusten jakautumisesta. Alle 7-vuotiaalle lapselle keskeisin kotoutumista edistävä palvelu on kunnan järjestämä varhaiskasvatus. Lisäksi kunta vastaa kulttuurin, liikunnan ja vapaa-ajan palveluista myös alle 7-vuotiaiden osalta. Hyvinvointialueen vastuulla on sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan lukien neuvola- ja muut lapsiperhepalvelut. Koska alle 7-vuotiaan lapsen kotoutumiseen liittyvät palvelut painottuvat lähes kokonaan kunnan vastuulle, esitetään nykyinen korvaus jaettavaksi siten, että kunnan osuus on 95 % (6 503 €) ja hyvinvointialueen osuus 5 % (342 €).

 

Myös kouluikäisten, 7­­-17-vuotiaiden kotoutumispalvelut painottuvat opetuspalveluiden ja vapaa-ajanpalveluiden takia kuntien vastuulle. Hyvinvointialueet vastaavat mm. oppilashuoltoon liittyvistä palveluista. Täysi-ikäisille keskeisimpiä kotoutumiseen liittyviä palveluita ovat osaamisen kehittämisen ja työllistymisen edistämisen palvelut. Kunnan palveluista lisäksi asuminen sekä kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut tukevat kotoutumista. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

Nykyinen laskennallinen korvaus esitetään jaettavaksi kahden viimeisen ikäryhmän osalta siten, että kunnan osuus on 85 % (1 955 €) ja hyvinvointialueen osuus 15 % (345 €).

 

Lieksan kaupungin lausunto:

 

Esityksen mukainen, kuntien ja hyvinvointialueiden välinen prosenttijakauma palveluiden järjestämisessä vastaa todellista tilannetta lukuun ottamatta kouluikäisten, 7-17-vuotiaiden ryhmää. Tässä ryhmässä palveluiden käyttöön liittyvä jakauma painottuu aiempaa korvausperustetta enemmän kunnan järjestämien palveluiden käyttöön. Opetus- ja koulutuspalveluiden ohella mm. vapaa-aikapalvelut, mm. liikuntapaikat, ovat laajasti nuorten kouluikäisten käytössä. Liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito ovat kuntatalouden näkökulmasta haasteellisia sekä rakentamisinvestointien että käyttökustannusten osalta. Em. palveluilla on myös varsin suuri merkitys kotoutumisen edistämisessä. Lieksan kaupunki esittää, että 7-17-vuotiaiden ikäluokassa laskennallisesta korvauksesta kunnan osuus olisi 90 % (2 070 €) ja hyvinvointialueen osuus 10 % (230 €).

Lieksan kaupunki esittää lisäksi yleisen kustannustason nousun perusteella laskennallisten korvausten summien korottamista julkisten menojen hintaindeksin mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle esittelyosan mukaista lausuntoa Lieksan kaupungin lausunnoksi valtioneuvoston asetuksesta kunnan kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1§:n muuttamisesta.

 

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle esittelyosan mukaista lausuntoa Lieksan kaupungin lausunnoksi valtioneuvoston asetuksesta kunnan kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1§:n muuttamisesta.

 

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi

 

 

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 323  

677/03.00.00.00/2022  

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan lausunnon Lieksan kaupungin lausunnoksi valtioneuvoston asetuksesta kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hyvinvointilautakunnan lausunnon Lieksan kaupungin lausunnoksi valtioneuvoston asetuksesta kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta.

 

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi