Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lieksan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 324 

 

Lieksan kaupungin lausunto Savo-Pielisen jätelautakunnan jätetaksaluonnoksista

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 324  

713/02.05.00.00.00/2022  

 

Valmistelija Ympäristönsuojelusihteeri

 

Savo-Pielisen jätelautakunta on varannut kunnille ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille mahdollisuuden antaa lausunto jätetaksaluonnoksista 7.11.2022 mennessä. Uuden jätetaksan on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

 

Muutokset koskevat seuraavia taksoja:

 

  1. Kunnan ensisijaiselle järjestämisvastuulle kuuluvan jätehuollon taksa, joka koskee kotitalouksien sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuoltopalveluja;
  2. Kunnan toissijaiselle järjestämisvastuulle kuuluvan jätehuollon taksa (TSV-taksa), joka koskee mm. yrityksille tarjottavia jätehuoltopalveluja;
  3. Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoa koskeva taksa.

 

Taksamuutosten perusteet

 

Taksan korotustarvetta aiheuttaa erityisesti Jätekukon kilpailuttamien jätteenkuljetusten kustannusten nousu. Tietyiltä osin myös jätteen käsittelyn kustannukset ovat nousseet. Jätehuollon kokonaiskustannuksissa on otettava huomioon myös muuttuneen jätelainsäädännön ja uudistuvien jätehuoltomääräysten uudet vaatimukset sekä jätehuollon palveluverkostoon tehtävät muutokset.

 

Taksamuutokset

 

  1. Kotitaloudet sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminta

 

Kotitalouksien jätemaksu koostuu edelleen asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja tämän lisäksi tulevasta järjestetyn jätehuollon maksusta. Jätehuoltopalvelujen kustannuksiin tulee tyypillisesti noin 0,75-1,20 euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy. Biojätteen lajittelu vaikuttaa vakituisten asuinkiinteistöjen perusmaksun suuruuteen. Perusmaksu on edullisempi niillä kiinteistöillä, joilla biojäte lajitellaan (erilliskerätään tai kompostoidaan) pois sekajätteestä. Lisäksi kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä on säädetty, että asiakkaat voivat biojätteen lajittelulla vaikuttaa asuinkiinteistönsä sekajäteastian tyhjennysväliin.

 

Vakituisten asuntojen perusmaksu esitetään korotettavaksi 2,75 euroa vuodessa ja vapaa-asuntojen 1,50 euroa vuodessa. Perusmaksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä, sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto. Uutena perusmaksulla katetaan myös poistotekstiilien vastaanotto ja käsittely, joka nostattaa kuluja.

 

Sekajätteen käsittelyosan hintaa ei koroteta, mutta kuljetusosuutta on nostettava kuljetusindeksikorotusten vuoksi. Astiakoosta riippuen tyhjennyshintoihin on tulossa 4-10 %:n korotus. Esimerkiksi Lieksassa 240 litran sekajäteastian tyhjennys maksoi vuonna 2022 7,38 (alv 24 %) ja vuodelle 2023 esitetään hinnaksi 7,82 (alv 24 %). Sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset.

 

Kaikilla kierrätettävillä jätteillä (biojäte, muovi, kartonki, lasi ja metalli) on yksi yhtenäinen tyhjennyshinta, joka tulee nousemaan kuljetusindeksikorotuksen vuoksi vajaa 13 %. Esimerkiksi 240 litran biojäteastian tyhjennys Lieksassa maksoi vuonna 2022 5,70 (alv 24 %), vuodelle 2023 esitetään hinnaksi 6,44 (alv 24 %). Kierrätettävien jätteiden tyhjennyshinta säilyy sekajätettä alhaisempana.

 

Jätetaksoissa on määritelty maksut myös lisäpalveluille, lajitteluasemien pienkuormille ja jätekeskuksella vastaanotettaville suuremmille jäte-erille. Näihinkin maksuihin on tulossa muutoksia erityisesti kuljetuskustannusten nousun vuoksi.

 

  1. TSV-taksa

 

Yritysasiakkailla muutokset jäteastioiden tyhjennyshinnoissa ovat pääosin yhtenäiset kotitalousasiakkaiden kanssa. Yritysasiakkaiden maksut ovat kuitenkin osin kotitalouksien maksuja korkeammat, koska kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien asiakkaiden maksuja ei miltään osin kompensoida muilla maksuilla.

 

  1. Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoa koskeva taksa

 

Kaikissa jätelautakunnan toimialueen kunnissa on voimassa yhtenäiset maksut saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelylle. Maksuja esitetään korotettavaksi kokonaisuudessaan noin 3,5 %. Maksun korotukset ovat tarpeen, jotta kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla voidaan kattaa kohonneita käyttökustannuksia. Lisäksi maksukorotuksella katetaan Jätekukon kasvaneita kustannuksia, joita on aiheutunut mm. tietojärjestelmien kehittämisestä.

 

Taksassa ei määritellä jätevesilietteiden kuljetusmaksuja, joista asiakkaat sopivat kuljetusurakoitsijoiden kanssa.

 

 

Lieksan kaupungin lausunto

 

Lieksan kaupunginhallituksella ei ole huomauttamista jätetaksaluonnokseen. Polttoaineen ja muiden kustannusten raju nousu ymmärrettävästi vaikuttaa myös jätehuollon kustannuksiin. Jätelain mukaisesti kaikki kunnallisen jätehuollon kustannukset on rahoitettava jätemaksuilla. Tämän vuoksi jätetaksojen korottaminen on välttämätöntä jätehuoltopalveluiden toimivuuden takaamiseksi vaikeinakin aikoina.

 

Jätehuoltopalveluja käyttävä asiakas voi vaikuttaa omien kustannusten nousuun etenkin sillä, että pyrkii vähentämään syntyvän jätteen määrää sekä lajittelemalla biojätteet sekä muut kierrätettävät jätteet sekajätteen joukosta pois. Lisäksi asiakkaan kannattaa tarkastella omia jätehuoltopalveluja sekä päivittää ne vastaamaan todellista tilannetta.

 

Jätetaksan ohjaavuutta kannattaa edelleen kehittää mahdollisuuksien mukaan siihen suuntaan, että se kannustaisi yhä enemmän etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon sekä huolelliseen lajitteluun ja jätteen haitallisuuden vähentämiseen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon Savo-Pielisen jätelautakunnan jätetaksaluonnoksista.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon Savo-Pielisen jätelautakunnan jätetaksaluonnoksista.

 

 

Lisätietoja Ympäristönsuojelusihteeri Tuula Tirronen, p. 040 1044 795,

 sähköposti tuula.tirronen(at)lieksa.fi